2011-01-31

Det är inte lätt med vägskyltar

I helgen åkte jag på 26:an mellan Skövde och Falköping. Där passerade jag i rara tunnel som byggts för att ge stridsvagnar på övningsfältet fri passage. Vid infarten till den 560 meter långa trågtunneln ser jag en egendomlig vägskyltning:
Stoppförbud med en tilläggstavla som anger "Gäller ej utryckningsfordon".

Vad i all världen betyder detta egentligen?

Enligt 1 kap 7 § i Trafikförordningen gäller att förare av utryckningsfordon i trängande fall, med iakttagande av särskild försiktighet, får underlåta att följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Det innebär att ett utryckningsfordon kan ställas upp där det råder stoppförbud.

Om man nu har en tilläggstavla om undantag för utryckningsfordon vid stoppförbud torde den innebära att ett utryckningsfordon får stannas där utan att "trängande fall" föreligger. Det verkar ganska korkat.


Inga kommentarer: