2011-01-15

Tidningar i iPad eller gamla tidningar


Jag har nu under en månad läst Sydsvenskan och Svenskan i iPad. Det är svårt att avgöra om iPad-versionerna kommer att kunna ersätta papperseditionerna. Kanske är det bättre att läsa Norrköpingskuriren från 1859 i stället. Norrköpingskuriren utgavs 1858-1862 och var en konkurrent till Sveriges idag äldsta dagstidning - Norrköpings Tidningar (grundades 1758 med namnet Norrköpings Weko-Tidningar). Lördagen den 15 januari 1859 skrev man:
Tidningen ska i första rummet söka att så hastigt och fullständigt som möjligt meddela händelser inom och utom landet. För detta ändamål hafva korrespondenter vunnit såväl i hufvudstaden som äfven på ett par viktigare platser i utlandet, hvarjemte märkligare underrättelse komma att genom telegraf.
Det är bra att det finns korrespondenter i huvudstaden och det är roligt att läsa gamla tidningar.


Bloggar om ,

Inga kommentarer: