2011-01-31

Täbys kommunalråd är värt 72 000 kr i månaden men ska inte skylla på någon annan

Att ett kommunalråd i Täby ska få ett arvode på över 72 000 kronor tycker jag inte är något att ha synpunkter på. Det kan säkert vara rimligt. Men tyvärr är kommunstyrelsen i Täby ute och cyklar ordentligt när man skriver sitt pressmeddelande.
Bakgrunden är att Täby kommun tvingas göra om beredningen av sina nya politikerarvoden. Detta eftersom sju av elva ledamöter i kommunstyrelsen var jäviga när man fattade sitt beslut med förslag till höjda ersättningar till hel- eller deltidsarvoderade politiker.

I sitt pressmeddelande den 7 januari skrev man:
Det har i efterhand konstaterats att det vid beredningen av ärendet i kommunstyrelsen den 6 december begicks ett formfel av kommunens kansli, nämligen att de förtroendevalda inte upplystes om att jäv förelåg.
Det är helt uppåt väggarna att skriva så och visar att man inte förstått någonting. Naturligtvis är det inte kommunstyrelsens kansli som begått något formfel. Det är kommunstyrelsens ledamöter själva som ansvarar för sina beslut. Givetvis ska kommunjuristen påminna ledamöterna men samtidigt är det grundläggande att just arvoden som specifikt gäller en särskild förtroendevald innebär jäv. Det borde de ha tänkt på. Eller har de inte gått kursen?

När man skyller på någon annan är det är att ett klassiskt sätt att visa att man inte tar ansvar för sina fel. Den som är jävig ska själv anmäla sitt eventuella jäv. Punkt slut.

Så farligt är det inte att begå ett formfel. 72 000 kronor för ett kvalificerat kommunalråd tycker jag inte är något problem. Men nog borde man kunna stå för sina små fel.

DN,

3 kommentarer:

Jonas Paulsson sa...

Ja isåfall kan vi vara ense om att vi är oense. Kommunen kan inte kosta på sig ett farthinder på min gata vilket verkligen behövs då min son ofta rusar ut i gatan. Han är tre år gammal. Ett farthinder kostar mindre än en månads löneökning för Leif Gripestam. Jag är säker på att vi kan finna andra saker som även de borde prioriteras högre än Leifs löneökning. Leif Gripestams prioriteringsordning är inte i takt med väljarnas. Det borde tjäna täbyborna till eftertanke vid nästa val

Per Westberg sa...

Fast Täbyborna verkar rösta på honom.

Anonym sa...

Jonas borde sätta upp ett staket och passa sin unge bättre istället för att begära att andra ska betala för att lösa hans problem.