2011-10-13

Länge leve legalitetsprincipen i Bjärsjölagård och Ystads tingsrätt

Redan i tisdags såg jag en lokalnyhet i Skånska Dagbladet som jag bedömde som ett mindre scoop. Tidningen skrev om en 78-årig man i Sjöbo som friats från fortkörning trots att han kört 92 km/h på 70-väg och fångats i en fartkamera. Bakgrunden till att han friades i tingsrätten är att Vägverket upphörde som en egen myndighet under 2010 och istället blev en del av nystartade Trafikverket. Samtidigt ändrades lagtexten så att Trafikverket istället för Vägverket fick ansvaret för att bestämma hastighetsgränserna på merparten av våra vägar. Men i lagstiftningen saknades övergångsbestämmelser som klargjorde att tidigare Vägverksregler per automatik skulle anses ha utfärdats av det nyinrättade Trafikverket.

Enligt den grundläggande legalitetsprincipen kan ingen dömas för ett brott utan uttryckligt författningsstöd och eftersom det nya Trafikverket inte utfärdat några hastighetsregler friades mannen av Ystads tingsrätt.

Detta är en stor nyhet som hitintills inte nått riksmedia. Men jag utgår ifrån att läget blir ett annat då Skånska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad idag berättar om flera friande domar.


Inga kommentarer: