2011-12-01

Haverikommissionen havererar men bara lite

Jag läser i DN att Statens haverikommission för första gången kommer att utreda ett dödsfall i vården. Detta ska bli spännande eftersom Haverikommissionen arbetar på ett alldeles särskilt metodiskt sätt i sina utredningar. Säkerligen kan Haverikommissionens slutsatser och rekommnendationer kompletterar sjukhusets eget vårdutvecklingsarbete och Socialstyrelsen tillsyn.

Men idag var jag på petimäterhumör och hittade en rapport från Haverikommissionen där myndigheten själv havererat; om än i mikroformat. Men en kul felskrivning är det.

Statens haverikommission har undersökt ett allvarligt tillbud som inträffade den 19 maj 2010 vid Rinkaby flygplats utanför Kristianstad. (Slutrapport LM 2011:1). En hemsk historia där ett militärt transportplan vid materielfällning enligt metoden Container Delivery System under en övning fällde lasten utanför det avsedda fällningsområdet. Fällningen genomfördes med ett klaffläge som medförde att lastrumsgolvets lutning var otillräcklig för att lasten skulle rulla ut ur flygplanet som avsett.

Det som är kul är att man i rapporten skriver att olyckan inträffade i L-län. Men L-län (Kristianstads län) upphörde 1997 och ingår numera i Skåne län (M-län). Förvisso används i vissa sammanhang den gamla länsindelningen. Så är det till exempel när det gäller fornminnen. Men denna princip har inte Haverikommissionen. I slutrapporten RO 2011:01 om en damm som brast utanför Hässleholm i november 2010 skriver man M-län trots att Hässleholm tidigare låg i Kristianstads län.

När det gäller länsbokstäver tillkom de som beteckningar som användes i vägtrafiklagstiftningen. Det finns fortfarande en gällande kungörelse (1973:105) om länsbeteckningar. I denna hittar man inte Kristianstads län (L), Älvsborgs län (P) och Skaraborgs län (R). De finns ju inte kvar längre.

Inga kommentarer: