2006-02-18

Bara en kvinna kan vara maka men make kan både en man och en kvinna vara

Häromdagen var det en vaken kursdeltagare som påpekade att kyrkoordningen inte var könsneutral. När det gäller jäv kan man t.ex. i 3 kap. 21 § konstatera att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv eller ledamotens make, sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något ledamoten närstående intresse.

Den vakne kursdeltagaren påpekade att det står make i texten men inte maka.

Men texten är faktiskt helt könsneutral. Ordet make har enligt Språknämnden två betydelser:
1. dels mannen i ett äktenskap, ex.: min väninnas make
2. den andra parten i ett äktenskap, ex.: makens inkomst påverkar inte studielånet

Språknämnden anger alltså att ordet make avser både en man och en kvinna. Ordet maka däremot kan man bara använda när det gäller en kvinna.

Inga kommentarer: