2006-02-21

Ordet DEN - Det inklusiva språket och Kay Pollak

Inklusivt språk är ett begrepp som genomsyrar bearbetningen av kyrkliga texter i Svenska kyrkan. Det handlar om att välja ord som inkluderar både man och kvinna. Ersätter man ordet "Herre" med "Gud" är det ett exempel där man skapar ett inklusivt språk. Bruket av ett inklusivt språk kan vara ett sätt motverka diskriminering och bryta invanda mönster.

Kay Pollak svarar för manus och regi i filmen "Så som i himmelen" (2004). I filmen finns en replik som man först reagerar på. Den låter som barnspråk, kanske dialektalt och möjligen språkligt fel. Men meningen är vid en närmare analys språkligt korrekt. Det handlar om ordet "den" som könsneutralt pronomen:

Daniel (Michael Nykvist) frågar: -Hur vet man att man älskar någon?
Lena (Frida Hallgren) svarar: -Man blir glad när man ser den.

Mästerlig inklusiv replik där rollfiguren inte använder orden "honom" eller "henne". Snyggt jobbat Pollak. Nu skall jag börja använda ordet den oftare.

Inga kommentarer: