2006-02-24

Minnesmärke över Raoul Wallenberg i Göteborg

Köpmannen Charles Felix Lindberg (1840-1909) i Göteborg donerade hela sin kvarlåtenskap till "stadens prydande och förskönande". Vi har alla Felix Lindberg att tacka för ett stort antal skulpturer i Göteborg t ex Poseidon på Götaplatsen, Karin Boye framför Stadsbiblioteket och Järntorgsbrunnen .

Charlotte Gyllenhammar (född 1963) skall nu utforma ett minnesmärke över Raoul Wallenberg. Detta skall placeras på Haga Kyrkoplan i Göteborg. Hennes förslag visar den unge Raoul Wallenberg i form av ett ungdomsporträtt på en emaljerad yta monterad på en två meter hög sandsten. Den andra sidan av stentavlan skall fyllas med citat från överlevande samt en text om Raoul Wallenberg. En skulpturgrupp framför fotografiet består av två sovande pojkar som ska vittna om historiens förtryck.

Detta verkar bli ett fint minnesmärke precis som det monument som finns i New York. Vid FN-huset i New York reser sig Gustav Kraitz ståtliga monument över Raoul Wallenberg. Det består av fem svarta pelare och står på gatstenar från det forna gettot i Budapest. En av pelarna kröns av ett gnistrande blått klot som symboliserar Hoppet. På gatstenen står väskan av brons. En portfölj i brons finns även ute på Kappsta påLidingö där Raoul Wallenberg växte upp. Symboliken med väskan är att den innehåller alla de skyddspass Wallenberg utfärdade och som därmed räddade ett stort antal judar från förintelsen.

Det minnesmärke som finns vid Nybroplan (Raoul Wallenberg plan) i Stockholm känns lite abstrakt men har säker sin konstnärliga höjd. Vi får avvakta barnbarnens recension år 2040 (Per Westberg 81 år).

Minnesmärken över Wallenberg finns på många ställen i världen bl.a. i London, Jerusalem och Budapest.

Inga kommentarer: