2012-09-14

Kd borde släppa lex Stålmannen

Jag tar mig för pannan när jag läser hur kd:s rättspolitiske talesman, Caroline Szyber, väljer ett utomordentligt dåligt tillfälle att åter propagera för lex Stålmannen. Att Szyber också är jurist gör argumentation mer anmärkningsvärd. På SvT Debatt skriver hon:
TUNNELBANERÅNET Filmen där en rånare överfaller en man som ramlat ner i tunnelbanan har spridits som en löpeld. Hur är det möjligt att agera så hänsynslöst? Händelsen visar att den civilkuragelag som Kristdemokraterna länge förespråkat behövs mer än någonsin. 
Att vid en händelse då en hänsynslös och vidrig rånare muddrat en berusad person som fallit ned på ett T-banespår börja tala om civilkurage är rent vämjeligt. Hon fortsätter: 
Men är det verkligen okej att inte försöka påkalla hjälp eller meddela SL att det ligger en person på spåret? Nej, det tycker nog få av oss.
Kristdemokraterna vill införa en utvidgad skyldighet att ingripa vid sådana tillfällen – en så kallad civilkuragelag.
Få av oss tycker att det är okej att inte ingripa eller slå larm när någon utsätts för livsfara. Men en civilkuragelag, typ lex Stålmannen, ändrar inte beteendet hos de som eventuellt nonchalerar.

Vad värre är att kd helt tycks missa att det redan finns en mängd lagar som som kan betecknas som civilkuragelagar.

Gemene man vet knappast vilket lagrum som gäller men av kd:s rättspolitiske talesperson skulle man önska mer innan hon fattar pennan.
2 kap. 1 §  lag (2003:778) om skydd mot olyckor har följande lydelse:
Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.
 Detta är en bra lag men det är knappast straffsanktionen som gör att de flesta inte skulle tveka att i samma situation ingripa eller slå larm.

SSläpp det populistiska snacket om civilkuragelag och lyssna på regeringens utredare Olle Abrahamsson, rättschef på justitiedepartementet. Han konstaterade att civilkuragelagar inte har någon effekt i de länder där sådana lagar finns.  De som inte griper in och hjälper till skulle inte ändra sitt beteende om det vore straffbart. Det är dessutom risk att viljan att vittna minskar om folk riskerar att åtalas för att inte ha hjälpt en nödställd.

Låt osss nu hoppas att Caroline Szyber lägger ned detta med civilkuragelag som hon tar upp på SvT Debatt en gång i halvåret.

SvD, DN, Sydsvenskan, Göteborgsposten

2 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

I dag kan man gå förbi en drunknande, avstå från att kasta ut en livboj och luta sig tillbaka – utan att detta är straffbart. Det vore bra att tydliggöra att detta inte är ett acceptabelt beteende och som markering vore en civilkuragelag ett steg i rätt riktning.

Per Westberg sa...

Men man får inte gå förbi utan att larma och lustigt nog är det inte en ingripandelag kd efterlyst.