2012-09-22

FN:s barnkonvention skulle kunna innebära att Haddele ska utvisas

Den som tror att beslut eller domar grundade endast på en tolkning av FN:s barnkonvention skulle resultera i att tvååriga Haddele får stanna i Broby misstar sig. På goda grunder hävdar jag att barnkonventionens presumerar att barnets bästa är omvårdnad av föräldrarna. 

Haddile ska utvisas till Frankrike
Med sorg läser vi om tvååriga Haddile som vistas i ett familjehem i Norra Skåne och som efter Migrationsverkets beslut ska föras till Frankrike för att där återförenas med sin mor. Enligt mediauppgifter är dock modern försvunnen.

Bakgrunden är att Haddiles mor 20 dagar efter nedkomsten försvann från Sverige. Moderns make, som ej är biologisk pappa, tog hand om Haddile, men efter två månader kom hon in till sjukhus efter att ha misshandlats. Därefter tvångsomhändertogs hon och placerades i ett tryggt familjehem. Nu menar Migrationsverket att man följer lagstiftningen och  EU-praxisen som säger att huvudregeln är att ett barn ska återförenas med modern.

Ska barnkonventionen vara lag?
Socialdemokraterna är snabbt ute och vill ändra lagen som ju tidigare innehöll det mindre precisa begreppet "humanitära skäl".  Själv blir jag inte riktigt klok på om det handlar om tillämpning av lag om vård av unga eller utlänningslagen. Möjligen är båda lagarna tillämpliga.  Ola Mattsson, biträdande chef för Sverigeprogrammet Rädda Barnen, säger i TV4 Nyhetsmorgon, att Rädda Barnen vill inkorporera FN:s barnkonvention som svensk lag. Lite förenklat menar han att detta skulle betyda att "barnets bästa" sätts före eventuell tolkning av annan lag.

Personligen tror jag inte att FN:s barnkonvention ska vara lag. I stället ska vi försäkra oss om att lagarna överensstämmer med barnkonventionen, så kallad transformering. Det finns en övertro på FN:s barnkonvention som är osund. Artiklarna i konventionen är ganska oprecisa och på goda grunder tror jag att en tillämpning av FN:s barnkonvention i fallet Haddele skulle innebära att man kom till samma slutsats som Migrationsverket nu gjort. I artikel 3 i FN:s barnkonvention uttalas nämligen att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Artikel sju anger blanda annat att ett barn har rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem

Här presumeras alltså omvårdnad av föräldrarna som det bästa. Genom artikel 8 garanterar konventionsstaterna att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande. Vidare gäller att konventionsstaterna ska ge lämpligt bistånd och i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet.

För mig är det uppenbart att en myndighet eller domstol som skulle besluta i eller avkunna en dom med barnkonventionen som lag skulle kunna komma fram till att en tvåårig fransk/algerisk flicka ska återförenas med sin mor. Det verkar inte som om opinionen just nu tycker att det är en bra slutsats.

När Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver att Migrationsverket läser FN:s barnkonvention som fan läser bibeln har han uppenbart missat en del. Dels att Migrationsverket läser lagen och inte FN:s barnkonvention. Att Lindberg inte läst barnkonventioen är uppenbart.

Jag hoppas att Migrationsdomstolen kommer fram till rätt beslut när det gäller vad som är bäst för Haddele. Just nu känns det som att hon ska få stanna i Göingebygden.

Kvällsposten, Aftonbladet, Aftonbladet, Sveriges Radio, SvT, SvD, SvD, DN

Inga kommentarer: