2012-09-11

Tyresö kommun spårar ur

När man inte bor i Stockholm är det lätt att missa väsentligheterna i storstadsregionen.

Stackars Tyresö kommun som nu hamnat i en absurd folkomröstning. På söndag ska man folkomrösta och säga JA, NEJ eller rösta blankt till följande fråga:

Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?

Numera gäller att  om tio procent av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting står bakom ett förslag om folkomröstning så ska det verkställas om inte två tredjedelar av ledamöterna säger nej till att genomföra en folkomröstning. Att folk skriver under vilka listor som helst är välkänt men det är lite tragiskt att kommunfullmäktigeledamöter i populistisk anda inte orkar stå emot sådana här förslag.

Det är absurd att komplicerade taxor blir föremål för folkomröstning. Äldre och funktionshindrade hade varit mer betjänta av om Tyresö kommun sluppit kostnader för en meningslös folkomröstning som knappast kommer att engagera kommuninvånarna. Vi väljer förtroendevalda på valdagen för att de ska besluta i frågor om budget och avgifter. Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar inte ansvar i opposition när de driver folkomröstning. Det kan straffa sig när man småningom kommer i majoritet.

Inga kommentarer: