2009-07-30

Att vittna är en plikt

Åklagare i tyska Regensburg utreder just nu om den katolske biskopen Richard Williamson har gjort sig skydlig till brott då han i en intervju i Uppdrag granskning förnekade gaskamrarna. Den tyske åklagaren Günther Ruckdäschel har nu begärt att svenska myndigheter ska förhöra den jorunalist och den kameraman som gjorde intervjun. Men enligt uppgifter i tysk media har åklagaren fått nej med hänvisning till den svenska pressfriheten.
Der Regensburger Oberstaatsanwalt Günther Ruckdäschel sagte dem Bayerischen Rundfunk, die von der Staatsanwaltschaft gewünschte Vernehmung von zwei schwedischen Journalisten sei unvereinbar mit den Grundsätzen der Pressefreiheit in Schweden. (Bayerischen Rundfunk)
Det låter egendomligt och här döljs någon juridisk subtilitet eller en lapsus i regelverket.. När det gäller förhör som utgör förundersökning i brottmål finns inga sådana regler. Att förneka förintelsen är inte förbjudet i Sverige men det faktum att handlingen inte är straffbar i Sverige utgör heller inte grund för svenska myndigheter att biträda den tyska åklagaren.

Vi får hoppas att någon åklagare snarast reder ut begreppen kring den krångliga lagstiftningen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Journalister får inte röja sina källor men att vittna om vad som förevarit i samtalet med biskop Wiliamson låter okomplicerat.

När det just gäller Uppdrag granskning vittnade en journalist nyligen i en rättgång om brott mot griftefriden om vad hon sett i samband med ett reportage. Detta skedde i Umeå och om jag inte missminns var förhållande exakt det samma när anställda vid Maxi ICA alldeles nyligen åtalades för brott mot livsmedelslagen.

Uppdrag gransknings tidigare ansvarige utgivare, Nils Hansson, var mycket klar om vittnesplikten för journalister när han intervjuades i våras.


Suddeutsche.de, Ermittlungen gegen Williamson stocken
SvD, Aftonbladet,

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Bloggar om ,

2 kommentarer:

Peter sa...

Så okomplicerat är det faktiskt inte i detta fall. Rimligen måste försvaret ha möjlighet att ställa frågor om hur intervjun tillkom och varför man frågade om just dessa saker - vilket mycket väl kan bero på uppgifter under källskydd.

Sedan är ju den lag som tillämpas i detta fallet närmast naturrättsligt ogiltig och en attack mot de mänskliga rättigheterna.

Per Westberg sa...

Det naturrättsliga argumentet har jag förståelse för.

Försvaret får ställa vilka frågor som helst. Men eftersom detta är ett mål som inte är grund för att borts från källskyddet får jorunalisten inte vittna om omständighter som hänger samman med källskyddet. Detta ska domstolen självständigt vaka över också. Men jag tror att tyskarna har en särskild fråga som sannolkit inte kan sägas hänföras till källlskyddet. Den frågan lyder: -När och var är denna intervju inspelad. Sa karlen på detta vis? Sannolikt kommer försvarsadvokaten att ställa liknande frågor.