2009-07-29

Nej, nej, inte en JO-anmälan till

Docent Olof Josephson är en person som jag alltid läst med behållning när jag sett hans spalter i den numera nedlagda tidskrften Språkvård. Men nog känns det lite överdrivet när han nu JO-anmäler regeringskansliet för deras engelskinfluerade e-postadresser. Josephson menar att detta står i strid med den nyligen införda spåklagen (2009:600). I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna - stat och kommun -har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och det allmänna ska också ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja även dessa språk liksom det svenska teckenspråket.

Men är det inte lite tramsigt att uppta rättsvårdande myndigheter med sådana här oväsentligheter som docent Josephson nu gör. Det är inte exkluderande att behöva skriva registrator@justice.ministry.se och svenskan som eget språk står och faller inte med detta. Svenska som eget språk står inte och faller med detta. Om nu vi i framtiden skulle börja säga ministry i stället för regeringskansliet gär väl detta ingenting. För övrigt är det väl bara en ytterst begränsad skara som vet vad regeringskansliet är i formell mening.

Svenskan har alltid påverkats av främmande språk. Ända in på 70-talet titulerades statsministern och utrikesministern - Ers Excellens. Knappast svenska men intet problem. Och ska man inte ge sig på snabel-a. Det betyder ju "at". Ordet departement är också ett lånat ord.

Men det är klart. Josephson JO-anmäler givetvis för att få publicitet. Och han liksom jag är givetvis stolat över att ordet "ombudsman" i Justitieombudsmannen är ett ord som vi exporterat till andra språk.

Aftonbladet, SvD, Dagen, DN

Bloggar om

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag får Kapten Stofil-vibbar av det här utspelet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapten_Stofil