2009-07-22

Tibbleskolan till JO - tveksamt agerande av (s)

När Täbys socialdemokratiske oppositionsråd, Conny Fogelström (s), JO-anmäler Täby kommun för lag- och domstolstrots kan detta inte ses som något annat än ett politiskt utspel. Fullständigt onödigt.

När jag första gången fick höra hur en ideologisk förblindad moderatmajoritet i Täby genomdrev privatiseringen av /läs "gav bort"/ Tibblegymnasiet trots skarpa protester från elever, föräldrar, lärare och övriga borgerliga partier i kommunfullmäktige blev jag orolig. Här såg vi ett utslag av så kallad timråkrati. Begreppet timråkrati är tillkom 1968 då en maktfullkomlig arbetarkommun i Timrå, efter den stora valframgången 1968 bestämde att alla platser som nämndemän skulle tillsättas med socialdemokrater.

Men att göra en JO-anmälan är ju rent löjligt. Kommunallagen är inte förenad med några sanktioner när det gäller laglighetsprövning och det är fullt möjligt att trotsa förvaltningsdomstolarnas beslut. Tanken är ju att väljarna ska reagera i val och avsätta de politiker som handlar i strid med lagarnas bokstav och andemening.

Det är också lite ironiskt att just ett kommunalråd för socialdemokraterna går till JO. Socialdemokraterna har inte varit särskilt aktiva att realisera de förslag om kommunviten, återställning med mera som föreslagits genom åren. Då har alltid det kommunala självstyret segrat.

Socialdemokraternas pressmeddelande från den 16 juni som nu blir nyhet i DN

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: