2009-07-20

Men glöm inte Götalandsbanan


Om inte Europakorridoren med snabbtåg till kontinenten byggs är det lika bra att flytta Sveriges huvudstad till Malmö.
Så bra att ett knippe kommunalråd längs E4:an idag uppmanar till bygge av en höghastighetsjärnväg som följer E4:ans sträckning söderut. Det enda nya med detta är väl att två stockholmspolitiker aktivt anslutit sig till skaran som förespråkar denna dragning av järnvägen.

Även om det inte nämns i debattartikeln är detta en del av den så kallade Europakorridoren. Redan 1993 startade Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg projektet Europakorridoren med den så kallade Europabanan från Stockholm via Jönköping och Helsingborg till Köpenhamn och vidare ner till Hamburg.

Till saken hör också att regeringen den 8 december 2008 tillsatte Gunnar Malm ,VD för Arlandabanan Infrastructure AB, som utredare för förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Han ska vara klar i mitten av september.

Dagens debattartikel får därför kanske bara ses som en uppvärming inför vad som komma ska. Men det är ju bra att Stockholmspolitiker också engagerar sig. I ärlighetens namn ska sägas att storstäderna faktiskt redan tidigare visat engagemang. Exempelvis är Göteborgs förre kommunalråd, Göran Johansson (s) ordförande och i styrelsen för Europakorridoren sitter Stockholms moderate planborgarråd Joakim Larsson.

Ett varningens finger dock. Vi får inte glömma att en satnings på höghastighetståg måste vara väl integrerad med Göteborgsregionen. Det är därför viktigt att Götalandsbanan byggs. Den följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg.

Kommunlråden i Hallsberg och Skövde kanske inte jublar men...

Eftersom höghastighetsjärnvägen ska vara klara senast 2025 hoppas jag på pensionärsbiljetter.

Direktiven till utredningen om höghastighetsbanor, Dir 2008:156
Europakoridoren

SvD Brännpunkt, Bygg höghastighetsjärnväg längs E4:an, SvD

Bloggar om

Inga kommentarer: