2009-07-03

Oseriöst om islamistisk radikalisering

Jag tillhör dem som anser att FRA-lagen är en angelägen lag och jag oroas inte över att den skulle missbrukas. Särskilt inte efter att riksdagen behandlat propositionen om förstärkning av intergritetsskyddet vid signalspaning. . Signalspaning motiveras av att den är viktig för att kunna möta yttre hot mot landet och för att trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Eftersom 95 procent av all gränsöverskridande kommunikation går i kabel räcker det inte med att inhämta information i luften.

Eftersom signalspaningslagen sakta kommer att få acceptans i de breda folklagren är det viktigt att hålla sig a jour med utvecklingen. Ett mycket bra inlägg återfinns idag på Aftonbladets ledarsida, signerat Mats Engström.

Engström uttrycker oro för hemlighetsmakeriet i EU i allmänhet och Sverige i synnerhet när det gäller arbetet kring radikalisering och rekrytering till terrorism. Engström skriver:
När jag intervjuade Säpos chefsanalytiker Malena Rembe för en tid sedan gav hon en bredare bild av varför människor lockas av våldsbudskap. Säpochefen Anders Danielsson distanserar sig från forskaren Magnus Ranstorps oseriösa studie av radikalisering i Rosengård.

Problemet är att doktor Magnus Ranstorp ingår i en expertgrupp på Integrationsdepartementet och Engströms slutsats av hur detta kan påverka Sverige som ordförandeland är uppenbar:
Visst finns det ett hot från extrema grupper som använder sin tolkning av islam för att locka anhängare. Hur det svenska ordförandeskapet ska möta det hotet borde diskuteras mycket mer. Segregation, upplevd diskriminering och likheter mellan olika former av extremism måste få en större roll än hittills i EU:s arbete.
Det arbetet är Beatrice Ask bättre lämpad att leda än Nyamko Sabuni och hennes ensidiga terrorforskare.
Aftonbladet, Sabunis terrorexpertvill kontrollera nätet

2 kommentarer:

Rolf Ström sa...

Håller som vanligt med dig i stort det du skriver. FRA-lagen är angelägen men även integritetsdebatten kring denna lagstiftning. Förutom våra email så finns det idag så mycket annat där vår integritet kan kränkas, t.ex. har större butikskedjor god insyn i vad vi handlar och kan dra vissa slutsatser hur vi lever etc. Så i förhållande till annat som kan riskera kränka integriteten så uppvägger vårt skydd mot yttre hot mot landet och vår självständighet de nackdelar som FRA-lagen för med sig.

Sedan till din andra punkt kring Mats Engströms oro för hemlighetsmakeriet gällande arbetet kring radikaliseering och rekrytering till terrorism. Här går mina tankar till McCarty-eran i USA - vi måste lära oss av misstag i historien. Det är nödvändigt att vi skapar oss en bred bild av varför vissa människor lockas av våldbudskap. Religionen, oavsett vilken, missbrukas många gånger och används som medel i att fånga utsatta människor (ofta mindre pålästa eller i behov av att bli sedda) till intresset för olika våldsbudskap. Därför är det oerhört viktigt att allmänheten har full insyn i dessa studier och att det är hög kompetens i dessa frågor hos den som leder studierna. Jag har själv inte tagit del i forskaren Magnus Ranstorps sturie och tar gärna emot tips var man läser den. Är den oseriös så är det ytterst allvarligt och kräver en bred debatt!

Per Westberg sa...

Hej Rolf
Att handlarna håller koll på våra köpmönster är otroligt. För några år sedan när jag föreläste om personuppgiftslagen vet jag att jag bedyrade att registreringen av inköp per produkt endast var till för lagerhållningen. Men så är det inte längre. Nu får man reklamerbjudanden där Maxi ICA ger kuponger på "varor du ofta köper".

Försvarshögskolans rapport hittar du här.

http://www.fhs.se/upload/Forskning/centrumbildningar/cats/hot-mot-demokrati-och-vardegrund-20090128.pdf

Jag var i veckan på seminarium med SÄPO-chefen och tycker att de verkar ha en nykter syn på hot och vad som egentligen händer i stadsdelar som Rosengård.

Säkerhetspolisen arbetar med dialog för att förebygga radikalisering. http://www.sakerhetspolisen.se/omsakerhetspolisen/radikaliseringochavradikalisering/dialogforebyggerterrorismochextremism.4.5bf42a901201f330faf80002024.html