2009-07-25

Bra men olaglig idé?


Att fotografera regplåtar på bensinsmitare är en god idé med ett vällovligt syfte. Men på goda grunder kan ifrågasättas om det verkligen är tillåtet och riskerna för att oskyldiga pekas ut som brottslingar är uppenbar.
Nu på morgonen har en bensinsmitare försökt köra över personal på en bensinstation mellan Nyköping och Norrköping (SvD, AB). Bensinsmitare är en ganska vanlig företeelse och TT berättar nu att ett nytt system tagits fram där bilars registreringsskyltar fotograferas. Smitarnas registreringsnummer kan sedan vidarebefordras till andra mackar för att varna dessa.

Eftersom detta givetvis handlar om digitala och strukturerade register och då registreringsskyltar kan kopplas till enskilda personer borde personuppgiftslagen bli tillämplig. Idén med registrering är bra och syftet gott men jag ifrågasätter om en sådan är registrering är tillåten. Huvudregeln enligt 21 § i personuppgiftslagen är att endast myndigheter får behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Detta oavsett om brottet är lagfört eller ej. Enkilda, i det här fallet utsatta mackägare, får inte ha egna misstankeregister. Undantagen är få som till exempel att registret behövs för att rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall. På den grunden har till exempel SL fått rätt att registrera klottrare och så skulle det vara för den enskilda mackägaren som exemplvis vill gör en polisanmälan. Men i detta fall är syftet också att varna andra och att förebygga brott och det är sannolikt inte ett godkänt syfte i personuppgiftslagens mening.

Frågan är om min tolkning av personuppgiftslagen överenstämmer med det berömda - allmänna rättsmedvetandet? Jag tvivlar. Blir man butterkvist av detta får man väl gå till sin riksdagsledamot som får verka för en lagändring. Men eftersom personuppgiftslagen har sin grund i dataskyddsdirektivet är väl förutsättningarna för att vi i Sverige skulle kunna göra en ändring små. Till saken hör att det blir ännu svårare om man betänker att en hel del smitningar inte är stölder utan faktiskt handlar om att bilisten helt enkelt glömmer att betala.

Men om integritetsapsekten ska sammanfatts är frågan om inte det ändå är bättre att minska smitningarna genom system med förskottsbetalning. Detta förekommer redan idag på bensinstationer runtom i världen. Databaser är givetvis smidiga och bovar förtjänar kanske inte personlig integritet i dessa sammanhang. Men risken för oskyldiga utpekanden och slarvig hantering av uppgifterna förskräcker.
Att man hela tiden måste ha ett kritiskt tänkande när det gäller integritetsfrågor visar också nyheten i Sydsvenskan som låter berätta om SMS-toaletterna på Folkets Park i Malmö. Att man får tillgång till en offentlig toalett genom att skicka ett SMS är inte tokigt. Men att som parkchefen Sverker Haraldsson se denna SMS-tjänst som ett sätt att komma tillrätta med skadegörelse förskräcker. Det är förhoppningsvis bara i hans fantasivärld. Man kan fråga hur Haraldson tänker använda uppgifterna om SMS:arnas toalettbesök.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det bästa och billigaste är givetvis att ta bort möjligheten att tanka innan man betalt.

Arlav sa...

Rätt så, Anonym...
Något som man gjort i många länder, vis av erfarenheterna.
För övrigt så har väl redan majoriteten av smitarna antingen stulna bilar eller stulna plåtar?
Åtgärderna är ett helt tomt slag i luften. (jag vet att är fel att skriva så men det lät bra...)
Tror att kunderna inte skulle klaga för mycket om "betalning- först-metoden" infördes, detta under förutsättning att servicen i kassan fortfarande upprätthölls...