2009-07-25

Summariska etiska överväganden

Chefsöverläkare Stefan Engquist på Karolinska Universitetssjukhuset gör ett mycket korrekt intryck i en intervju med BBC.

I de etiska regler för press, TV och radio anges att man noga ska överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Reglerna säger att man ska avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Denna prövning är uppenbarligen väldigt enkel på Expressen och Aftonbladets redaktioner. Bara för att brittisk media publicerar namn på den gravida kvinna från Skottland som behandlas i ECMO på Astrid Lindgrensjukhuset anser man att det är okej att göra samma här. Och när Expressen går ut med bild och namn anser Aftonbladet att man kan göra samma sak.

Att det överhuvud inte funnits några etiska överväganden innan publicering vittnar Atfonbladet om när man frågar sjukhusets pressansvarige hur långt framskriden graviditeten är hos kvinnan. Självklart besvaras frågan inte från sjukhuset utan man hänvisar till patientsekretessen. Gott så.

The Independent
BBC

Bloggar om

Inga kommentarer: