2009-07-06

Kyrkan kan vara en förebild genom sitt kollektivavtal

Det folkpartistiska landstingsrådet Birgitta Rydberg, Stockholm och partikamraten, regionrådet Mats Persson i Skåne kräver på SvD Brännpunkt idag att meddelarskyddet ska skrivas in i aktiebolagslagen, för privata företag som utför offentlig verksamhet som annars skulle omfattas av detta grundlagsskydd.

Detta är något som Riksrevisionen tidigare i år uppmärksammade i sin rapport RiR 2008:21 där man bland annat föreslog att den privatanställda personalens meddelarskydd skulle stärkas. Riksrevisionen skrev:
Tillsynen av äldreomsorgen är inte […] av sådan omfattning att man kan vara säker på att den fångar upp eventuella missförhållanden.
Stora svårigheter att skapa transparens
Detta är ett bra initiativ även om det tekniskt sett är mycket svårt att skapa transparens mellan den offentligrättsliga yttrandefriheten och meddelarfriheten. I region Skåne skriver man in krav på meddelarskydd i policyn för upphandlingar och med detta i skjortärmen torde landstinget kunna bryta ett avtal om leverantören straffar personal som vänt sig till media. Men nu når man faktiskt inte hela vägen i yttrandefriheten eftersom kritik mot det egna företaget kan yppas i så många olika sammanhang. Givetvis räcker det inte heller med ändringar i aktiebolagslagen eftersom privat vård occkså utförs av aktörer som utgör andra typer av juridiska personer. Sannolikt är det inte i aktiebolagslagen man ska ändra utan snarare att det tillskapas en särskild lag. På goda grunder tror jag att rgleringerar på detta område kräver ändringar i grundlagen.

Kyrkan har kollektivavtal om meddelarrätt
Ett intressant exempel på Svenska arbetsmarknad är Svenska kyrkan. I kyrkans kollektivavtal valde fack och arbetsgivare år 2000 att skriva in en så kallad meddelarrätt med amibitionen att bibehålla de förhållanden som gällde före relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten.

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: