2009-07-23

Om andlig vård på fängelser

De danska humanisterna, som på det hela taget inte är lika arga och intoleranta som de svenska Sturmarkarna, vill komma in på fängelser och sjukhus för att föra livsåskådningssamtal. Om detta kan man idag läsa i den danska dagstidningen Kristeligt Dagblad. Föreningen vill nu utbilda medlemmar att föra samtal med människor i kris och se sig som alternativ till fängelsepräster.

Detta är väl en god tanke och visar att de danska humanisterna är mer ödmjuka än Sturmarkarna. Hade det varit i Sverige hade Sturmark och hans kamrater gormat över hur eländigt det är att stackars intagna kan välja att samtala med präster, pastorer och imamer.

Men frågan är om de intagna på fängelser och häkten är så intresserade att tala just livsåkådningsfrågor med just humanisterna. Svenska präster, diakoner och pastorer i den andliga vården på fängelser arbetar tillsammans med imamer och religionsdialogen är tydlig. Bland deltagarna finns människor med olika religion och ömsesidig respekt byggs upp. Att personalen i den andliga vården är välutbildad är givetvis också en garanti för en bra verksamhet.

Intresset för de svenska så kallade Humanisterna - Sturmarkare - lär vara begränsat eftersom det är en synnerligt missionerande rörelse som ägnar den mesta kraften åt att vittna om att de som har en religiös tro eller vll finnas i ett andligt sammanhang har fel.

Kristeligt Dagblad, Ateister vil føre samtaler på hospitaler og i fængsler

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: