2009-07-27

Ensamkommande barn

I förra veckans såg jag på Malmö stads webbplats att 31 ensamkommande flyktingbarn sökt polititisk asyl under fyra dagar. Många av barnen blir kvar i Malmö eftersom Migrationsverket har svårt att hitta platser i mottagande kommuner. Förhållandena är säkert liknande i de tre andra så kallade ankomstkommunerna, Sigtuna, Mölndal och Solna.

Sydvenskan skriver idag ledare över det beklagliga faktum att bara 100 av Sverige 290 kommuner tar emot ensamma barn och ungdomar som söker asyl. I Skåne är det bara fem av 33 kommuner som tar sitt ansvar.

I december förra året hoppade kd-politikern Anders Alkewall av alla sina politiska uppdrag i Vellinge kommun. Bakgrunden var att han krävt en utredning om flyktingmottagning i Vellinge.

Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention och detta tar avtryck i utlänningslagen så att vid fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver. I samma lag klargörs också att när det gäller synnerligen ömmande omständigheter vd prövning av uppehållstillstånd behöver de inte vara av samma allvar och tyngd för barn som för vuxna.

Det är bara att instämma i Sydsvenskans uppmaning. Kommunerna måste ställa upp.

Bedrövligt att blunda.

Även Dalademokraten skriver i ämnet

Sydsvenskan, Ta ansvar för barnen
22 juli Malmö stad - Ny våg av ensamkommande flyktingbarn till Malmö

Inga kommentarer: