2009-07-26

Det är ingen kris för golfen

Svenskan skriver att finanskrisen sätter sina spår i golfvärlden. Tävlingar ställs in och många klubbar kämpar med en sviktande ekonomi.

Min reflektion är om vi verkligen kan tala om kris. Minskat intresse till trots är det mig veterligt inte en enda golfbana som behövt avvecklas för att åter bli skog eller jordbruksmark. Detta visar med önskvärd tydlighet att det vi ser bara är en omstrukturering och nya driftsformer.

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: