2009-07-10

Där har nog miljöinspektörerna fel

Jag läser i Svenskan att Frälsis inte fått servera bullar i samband med festivalen i Landskrona.

Det är bra att miljöinspektörerna är ute och kollar. Livsmedelslagen är en bra lag som naturligtvis ska efterlevas eftersom den syftar till att skydda oss från sjukdom och ohälsa. Men det torde finnas en möjlighet att tolka lagen positivt eftersom Frälsningsarmén i detta sammanhang inte kan sägas bedriva en tillräckligt organiserad servering.

Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i livsmedelskedjan, se artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002. Av beaktandesats nr. 9 i förordning (EG) nr 852/2004 framgår ytterligare beskrivning. Där anges att ett företag är en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Det går att tillämpa livsmedelslagen på ett rimligt sätt.

Sydsvenskan, DN

Inga kommentarer: