2009-07-24

Ligg lågt med uttalanden om vad som hänt i Nynäshamn

Dagens Nyheter skriver att gårdagens kollision mellan M/S Gotland och HSC Gotlandia II är väldigt lik den olycka där torrlastfartyget Joanna och ro-ro-passagerarfärjan Stena Nautica kolliderade utanför Varberg 2004.

Att göra jämförelser är alltid lockande men ofta väldigt oklokt. Den enda likheten som vi objektivt känner till idag är att två båtar kolliderat och att detta skett i tät dimma. Men vi känner också till saker som skiljer då två händelserna åt på väsentligt sätt. Kollisionen 2004 skedde på öppet hav medan gårdagens kollision ägde rum i en trång passagen i hamninloppet.

Bidragande orsaker till kollisionen utanför Varberg var att befälet på Joanna missbedömde position, kurs och fart hos Stena Nautica och i ett alltför sent läge girade. Samtidigt som befälet på Stena Nautica inte insåg att Stena Nautica hade samma skyldighet att hålla undan som Joanna och att man hade vant sig vid att acceptera möten i närsituation.

Men den allra viktigaste invändningen mot jämförelsen i Nynäshamn, som man sällan hör talas om, är att Stena Nautica enligt Haverikommissionens rapport inte var sjövärdig vid avgång från Grenå. Stena Nautica vattenfylldes och var nära att sjunka på grund av att rederiet inte hade en genomtänkt och genomförd säkerhetspolicy. Härigenom kom stod vattentäta dörrar i fartyget felaktigt öppna. Bidragande till detta var att dörrarnas elsystem inte var förseglade för att tåla vatten och att besättningen inte var övad att stänga dörrarna vid fara eller olycka. Även Sjörfartsinspektionen kritiserades för att inte ha genomfört sina inspektioner på ett riktigt sätt.

Om man idag drar paralleller med olyckan utanför Varberg kastar man orättfärdigt skit på rederi, befälhavare och besättning. Som alltid gäller:
Sitt i båten och låt utredningen ha sin gång.

Haverikommissionens rapport RS 2005:03 om kollisionen mellan torrlastfartyget Joanna och ro-ro-passagerarfärjan Stena Nautica utanför Varberg, N län, den 16 februari 2004

2 kommentarer:

Bengt sa...

Sitt still i båten men lägg alla korten på bordet eller durken - nu! Haverikommissionen kommer säkert att göra en bra utredning och tar god tid på sig. Det måste bli ett slut på alla dessa onödiga fartygsolyckor. Tekniken är så avancerad att klandervärt uppförande är den enda förklaringen. Det handlar om människoliv och som passagerare överlåter du ditt öde till besättningen i tron att din resa blir både säker och behaglig. Din hänvisning till RS 2005:03 är utmärkt: En klok matros kommer på bryggan innan befälhavaren är där och på bogserbåten Freja ser man att Stena Nautica och Joanna är på kollisionskurs. Till sjöss räcker det inte att tänka med styrbords halva av rumpan, befälets goda utbildning måste omsättas i praktiskt handlande.

Per Westberg sa...

Men så blev det åtal mot befälhavaren på Joanna också.