2009-07-18

Kommuner får inte vaccinera

Nynäshamn har som bekant Sveriges enda kommunalråd 2.0* - Ilija Batljan (s) - och han har deklararat att Nynäshamns kommuninvånare ska få gratis vaccin mot svininfluensa A/H1N1. Detta är givetvis mycket bra även om förebyggande sjukvård torde vara en landstingsangelägenhet. Personligen anser jag att staten borde stå för kostnaderna då det är uppenbart att många landsting inte kommer att klara kostnaderna utan att annan verksamhet blir lidande. Blir inte vaccineringen gratis kommer man att misslyckas i sitt uppsåt.

Svenskan har nu ringt upp de andra kommunalråden i söderkommunerna som klart uttalar att de inte kommer att verka för att kommunerna ska stå för kostnaderna.

Egentligen är detta ganska ointressant. Fokus borde i stället riktas mot folkhälsominister Maria Larsson som utifrån en principiell utgångspunkt säger nej till statligt stöd.

Om man ska vara riktig petimäter är jag ganska övertygad att länsrätten skulle upphäva en eventuell laglighetsprövning där Nynäshamns kommun står för en sådan här kostnad. Det är ju tämligen uppenbart att det handlar om en landstingsangelägenhet (jfr 1 kap. 8 § smittskyddslag [2004:168]. Sjukvårdshuvudmannen, det vill säga landstingen, har att vidta de smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor. Kommunerna och vissa myndigheter har ansvaret för åtgärder som riktar sig mot objekt och djur.

Det är alltså ingen angelägenhet för primärkommunen. Hur gärna man än vill.

*- Aftonbladets ledare 19 juli 2009, Uppkavlade ärmar, Socialdemokratins räddning kan finnas – i Nynäshamn

Tidigare artiklar i ämnet - SvD
Bloggar om

6 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Ännu en anledning för staten, att förändra organisationen av verksamheten.
Landstingsverksamheten kunde mycket väl renodlas eller avskaffas.

Anonym sa...

Håller helt med Leif. Lägg ned landstingen om det enda som sker är att kommuner och landsting försöker trycka ner kostnaden på varandra. Ren idioti.

Anonym sa...

Nej, vi ska inte lägga ned landstingen! De tillhör vår politiska kultur och verkar för att få demokratin närmare folket genom att öka politikertätheten, ett område där vi är stolta världsmästare. Och vad ska hända med det tusental landstingspolitiker som blir arbetslösa? Vad ska de göra?

Per Westberg sa...

Det är med att Sverige skulle vara världsledande när det gäller politikertäthet är nog inte riktigt sant. Det är också ganska föraktlgt att påstå att det skulle vara ett problem at det är många människor som engagerar sg i gemensamma angäelägenheter. Vad är alternativet?

Anonym sa...

Det är bara att titta på de nationella parlamenten. Vilket annat land med 9 miljoner invånare har 350 ledamöter? Likstora europeiska länder (exv Belgien, Österrike, Portugal) har 200-250 ledamöter. Jag tror att politiken skull bli mer vital med färre och därmed mer kända politiker, där ansvaret var tydligare än vad det är idag. Så tycker jag :)

Per Westberg sa...

Det var då bra exempel som visar att du nog förenklar vädlgt mycket.

Belgien har 221 ledamöter + kungens barn, Österrike 247 ledamöter och 230 ledamöter.

Om vi tar Österrike finns det dessutom nio delstatsparlament med rätt långgående befogenheter. Men mest ntressant att det fnns över 2 000 kommuner med egna fullmäktigeförsamlingar.

Poltkertätt?