2009-07-26

Vadå röklucka?

UPDATE Nu skriver DN på ett informativt sätt om rökluckor.

är inte för inte det finns särskilda presstalesmän hos polisen eller räddningstjänsten. Med deras kunskap om polisens eller räddningstjänstens arbete parat med kunskaper om redaktionellt arbete kan nyhetsrapporteringen bli bättre. När en så allvarlig händelse som den i Rinkeby inträffar, där sex personer omkommer, är det viktigt att nyhetsrapporteringen också tar sikte på att hjälpa allmänheten att förstå hur man ska bete sig i liknande situationer.

TT:s intervju med Ulf Erlandsson, brandutredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är bra exempel på hur man kan få in pedagogiska vinklar i nyhetsrapportering om en allvarlig händelse. -Bästa sättet att hindra en brand från att sprida sig är att stänga den inne, om brandkåren ännu inte är på plats. Den som bor i flerfamiljshus och upptäcker att det brinner i grannlägenheten bör stanna kvar hemma, säger Erlandsson. Likaså är DN:s budskap att man inte ska ta hissen när det brinner ett tydligt råd. Dagens Nyheter skriver neutralt om att en röklucka som inte gick att öppna försvårade släckningsarbetet. Man förklarar dock inte vad en röklucka, eller som det egentligen heter brandgasventialtor är. Ännu mer förvirrad blir man när man läser Expressen som verkligen rör till det när det gäller rökluckan. Tidningen skriver:

Men utan rätt utbildning kan luckan vara svår att använda även om den fungerar. Det är osäkert om de boende i huset fått utbildning på hur den ska användas.
Jag utgår ifrån att den enda utbildning vanligt folk ska ha när det gäller rökluckan är väl att man inte ska ge sig på denna. Det är räddningstjänstens som ska hantera brandgasventilatorn. Om jag inte missminner mig brukar manövervredet eller styrreglage också sitta bakom en lucka som oftast är låst.

Hoppas nu inte fler tidningar fokuserar på rökluckan som sannolikt inte annat än påverkat släckningsarbetet. Den har knappast med vare sig brandorsak, dödsfall eller personskador att göra. Numera handlar rökluckor inte bara om restvärdeskydd och brandgasventilering är sannolikt en svår vetenskap som vi bör överlåta till räddningstjänsten att sköta.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet!

Tänkte på samma sak nyss. Jag efterlyser mer info om vad man ska göra och inte, under liknande situationer.

Anonym sa...

DN har nog snarare förvärrat då man anspelar på att vanligt folk ska mecka med denna lucka som enbart är för räddningstjänsten. Att öppna denna lucka under en brand får katastofala följder.

I Rinkebyfallet har det visat sig att dörren på n.b stod öppen där det brann, när modern som bodde på 5tr sprang in gick det att vistas i trapphuset. När hon så kom upp på 5 tr lämnade hon ytterdörren öppen vilket fick samma effekt som att öppna nämnda röklucka. Hon åstakom då ett fullt korsdrag mellan nb och 5 tr vilket ledde in alla brandgaser samt heta sådana och alla hittades på plan 3 varav de 2 som låg längst ned var svårt brända vilket betyder att korsdraget åstakom en slags blåslampa.

Sen kan konstateras att mörkläggningen är ganska intensiv, endast Svd har hintat att det förekom 3 bränder till endast 1 km från denna plats kort därefter vilket pekar i en viss riktning.

Snacket om elfel är en undanmanöver, man får inte en rökgasexplosion från en brinnande elledning efter c:a 2 min, elrelaterade bränder har ett förlopp på 30-45 min innan ett rum är övertänt, Notera också att detta är ett modernt betonghus med gipsväggar och elledningar i rör.

Per Westberg sa...

Anonym
Mitt inlägg handlar just om att DN i en artikel spridde felaktiga uppgifter om rökluckan. Den ska vanligt folk inte röra. Däremot kan rökluckan användas av räddningstjänsten för brandgasventilering. Men det är en svår vetenskap.

När det gäller tre bränder i närheten vet jag inte vad du menar. Men handlar det om eländet i Kista torde dessa handla om vandalism och allmänt bråk.

Vi ska nog inte spekulera för mycket. Svaren lär komma.

Anonym sa...

En röklucka eller rätt benämning Brandgasventilator s främsta uppgift är att vädra ut farliga/giftiga/varma rökgaser. Det kan vara avgörande för folks liv om de fungerar. Ska inte vara några problem att öppna normalt sett om den årliga översynen är gjord. Antingen via wireöppning eller elöppning (hållmagnet eller motor) eller manuell öppning från taket. Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga för människor.