2009-07-25

Den näst siste brittiske veteranen från det Stora kriget har dött

För en vecka sedan dog världens då äldste man Henry Allingham, 113 år gammal. Engelsmannen Allingham beskrevs i DN som den äldste veteranen från Första världskriget, där han var flygmekaniker.

Idag har den siste överlevande britten från första världskriget som stridit till fots avlidit. Det är Harry Patch, 111 år gammal som deltog vid slaget vid Passchendaele, tredje slaget vid Ypres 1917. Ett slag där 70 000 engelska soldater omkom. Fortfarande lever en brittisk sjöman från Första världskriget - Claude Choules 108 år gammal och boendes i australienska Perth.

Den 26 januari 2008 skrev jag om doktor Erich Kästner. Född 1900 var han den siste tyske veteranen från Första världskriget. Han tjänstgjorde som överlöjtnant i Luftwaffe under Andra världskriget och var under mellankrigstiden och efter Andra världskriget domare i Hannover.

Uppskattningsvis två miljoner tyskar dog och 4,2 miljoner skadades i Första världskriget. Men skammen över krigsförbrytelserna har gjort att man i Tyskland inte uppmärksammat sina veteraner som man gjort i de allierade länderna. När nu en engelsk veteran lämnar jordelivet uttalar sig både premiärministern, drottningen och kronprins Charles och påminner om de generationer som lidit i krigen.

BBC, WWI veteran Patch dies aged 111Andra bloggar om

1 kommentar:

dan åke sa...

det borde gjorts tv reportage om dessa personer som överlevt. nät Titanic-filmen spelades in gjordes reportage om de få överlevande.

det borde göra tv reportage om de som nu lever i sverige som är gamla så de kan beskriva vilket bra samhälle vi hade.