2009-07-18

Offentlighetsprincipen inskränks


Bild: Detta fordon användes under Almedalsveckan av ett statsråd med hemvist i Västerbotten.

Svenskan skriver idag om Säkerhetspolisens val av utländska fordon för personskyddet. Effekten lär inte bli någon annan än att vi kommer att få någon sekretessbestämmelse som minskar åtkomsten av bilregistret.

Jag har tre Volvo i mitt garage och är jätteglad över detta. Det är jag själv som bestämt detta. På samma vis tycker jag att det är självklart att Säkerhetspolisen väljer fordonstyper som uppfyller de krav som de har när det gäller personskyddet av statsledningen och kungafamiljen.

Att som SvD idag gör, dra igång en debatt om varför man inte väljer Saab eller Volvo, känns fel. SÄPO vet nog vad man gör.

SvD ställer den retoriska frågan om Tysklands förbundskansler Angela Merkel eller Frankrikes president ­Nicolas Sarkozy skulle våga sätta sig i en utländsk bil i stället för en tysk ­eller fransk i tider när den inhemska bilindustrins överlevnad är hotad?

Nej det skulle de nog inte. Men vad värre är att de nog också skulle bli väldigt förvånade över att vem som helst via en slagning på Internet kan få fram fordonsspecifikation på de bilar som används av Säkerhetspolisen.

Det skulle inte förvåna mig om det långsiktiga resultatet av Svenskans artikel blir att vi får någon sekretessbestämmelse som omöjliggör utdrag ur fordonsregistret när det gäller Rikspolisstyrelsens, de lokala polismyndigheternas, Statsrådsberedningens, Hovstallets och kungafamiljens privata bilar.
Expressen

2 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Urbota okunnigt att sekretessbelägga allmänt känd information som inte finns längre bort en Google-sökning.

För att ett öppet liberalt samhälle skall fungera krävs att så litet som möjligt skall "sekretessbeläggas".

Om någon borde veta bättre, så borde det vara du.

Per Westberg sa...

Jag har inte föreslagit sekretess. Däremot tror jag att vi kan komma att se en sådan utveckling på detta område. Lyckligtvis brukar riksdagen vara återhållsam med inskränkningar i offentlighetsprincipen.

Att uppgifter om registreringsdetaljer på fordon i Europa skulle finnas på Google tvivlar jag strakt på.