2009-07-21

Hägglund är faktiskt pålitlig i abortfrågan


Kritiken mot Anders Miltons förslag om personidentitet i Socialstyrelsens hemliga abortregister ser ut att vara kompakt. Men detta tar fokus ifrån alla andra bra förslag som Milton lagt fram. Och fördjupar man sig i syftet med abortregistret är saken inte svart eller vit.

Aftonbladets ledarredaktion är arga
Åsa Petersen tar i för kung och fosterland när hon idag skriver ledare i Aftonbladet under rubriken "De gör upp om kvinnokroppen". Bakgrunden är ett av de många förslag en arbetsgrupp under ledning av läkaren Anders Milton överlämnat till socialministern med förslag på åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter.

Kring en av punkterna har det blåst upp debatt och misstänkliggörande mot Kristdemokraterna i allmänhet och Göran Hägglund synnerhet. Det gäller det förslag där arbetsgruppen föreslår att personidentitet bör ingå i de uppgifter som landstingen rapporterar till Socialstyrelsen om aborter. Det är häpnadsväckande att som Åsa Petersen skriva:

Efter ett år med folkstormar mot integritetskränkande lagar som FRA och Ipred vore det konstigt om samma folkliga motstånd inte mobiliseras mot abortregistret. Nu går registreringen vidare från internettrafik till kvinnors kroppar.
Här tas billiga poänger utan att faktiskt försöka sätta in läsaren i det förslag som föreligger. Det är viktigt att kvinnan själv bestämmer över sin kropp och att vi värnar om vår abortlagstiftning. Men samtidigt är det självklart att de myndigheter som svarar för sjuk- och hälsovård ges möjlighet att ta fram underlag som syftar till att förbättra hälsoläget eller säkerställa behandling. Redan idag finns ett antal register som förs av Socialstyrelsen och där registrerng sker på individnivå. Det rör sig bland annat om cancerregistret och läkemedelsregistret. Börjar man, att som Åsa Petersen yla om FRA och Ipred, måste i konsekvensens namn även dessa register ifrågasättas.
Enligt 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister regleras de ändamål för vilka hälsodataregister får användas. Dessa ändamål är forskning och framställning av statistik samt kvalitetssäkring och utvärdering av hälso- och sjukvård. Uppgifter i registret får därmed aldrig användas för kontroll, tillsyn eller administrativa ändamål som kan påverka en enskild individ. Samkörning av personuppgifter från dessa register får inte heller göras för några andra ändamål än just de som anges i lagen.

Självklart är det viktigt att det sätts in åtgärder för att minska antalet oönskade graviditeter. Genom förfinad kvalitetsuppföljning kan man bilda sig en uppfattning om vissa grupper är särskilt utsatta. Det förebyggande arbetet kan därmed få bättre resultat.

Jag vill på goda grunder hävda att Hägglund är pålitlig i abortfrågan. Det finns skäl att komma ihåg hur han agerat mot en stark opinion i det egna partiet och verkat för att utländska kvinnor ska kunna få göra abort i Sverige. Det är orättvist att slå mot Hägglund i just denna fråga. Och det är fånigt att som Petersen skriva:

Att sexualpolitiken blir en sak för två äldre herrar att göra upp om är i sig skrattretande.
Friska äldre herrar - o-gubbiga
Milton och Hägglund må vara 62 respektiv 50 år gamla men på det hela taget ganska "o-gubbiga". Vad som blir verklighet av Miltons förslag återstår att se. Detta avgörs inte bara av gubbar. Och visst borde vi applådera utredningen som till exempel föreslår att alla hormonella preventivmedel subventioneras för kvinnor upp till 25 år. Om alla hormonella preventivmedel subventionerades skulle det till exempel innebära att lite nyare preventivmedel såsom hormonstav och p-ring skulle kunna bli ett alternativ även för unga kvinnor med begränsad eller ingen inkomst från eget arbete. Likaså kommer det bli möjligt att för en mycket låg penning få dagenefterpiller på apoteket. Idag är det bara ungdomsmottagningarna som skriver ut fria dagenefterpiller.


Inga kommentarer: