2011-12-15

Be Sös-personalen om ursäkt

I måndags spreds mediauppgifter som gjorde gällande att en forskningsrapport visade Sös-akutens personal tycker att det är kvinnans eget fel om de blir misshandlade. Givetvis höjde jag på ögonbrynen särskilt när jag hört så många vittnesmål om hur Södersjukhusets personal tålmodig, professionellt och med enorm arbetsbelastning möter alla möjliga typer av sjuka. Expressens ledarredaktion var närmast föraktfull i sitt omdöme om vårdpersonalen. På goda grunder kan man fråga sig om denna ledarskribent har någon som helst insikt i hur det kan se ut på Sös-akuten en fredagkväll med 85-åringar som brutit lårbenshalsen, fulla ungdomar som fått en kniv i magen, påtända knarkare som egentligen inte skulle komma till akuten o.s.v.

Nu visar det sig att det handlar om en opublicerad forskningsrapport och forskaren, professor Mareet Castrén, uppger till Dagens Medicin att det inte finns någon sådan fråga i rapporten. I stället handlar det om en fråga som var ställd som ett påstående och med en helt annan betydelse. Nämligen att kvinnor med en passiv personlighet löper större risk för våld från sin partner än de som inte har en sådan personlighet. 28 procent av de tillfrågade vårdanställda instämde i det.

I det påståendet ligger ingen värdering och definitivt inget skuldbeläggande. Man får inte svaret på frågan vad passiviteten beror på eller hur den yttrar sig.

Ekot och alla som misstänkliggjort Sös-akutens personal borde be dem om ursäkt. Men uppenbarligen sitter det långt inne. Tagna med byxorna nere försöker Ekot i ett inslag igår försvara sin slutsats. Det blir vämjeligt. Lyssna här

Vänta på forskningsrapporten. När den kommer ska vi fundera på varför alkohol och andra droger är ett gigantiska inslag när det gäller våld i hemmet. Något som många verkar blunda för.

Inga kommentarer: