2011-12-20

Pressetik återigen

Det är svårt med etiken i media tänker jag när jag läser Skånska Dagbladet som skriver att två drunknade män ska ha haft alkohol i blodet. Bakgrunden är att två män på fisketur i Sövdesjön i södra Skåne drunknade i maj. Någon misstanke om brott förelåg inte men nu har polisen enligt tidningen fått resultatet från den rättsmedicinska undersökningen. Provresultaten, vilka är hemliga, visar att männnen hade alkohol i blodet. Tyvärr ett vanligt faktum vid drunkning.

Men frågan är hur man tänker etiken när man publicerar uppgifter som är hemliga och egentligen bara angår polisen och de anhöriga. I de pressetiska reglerna uttalas att man noga bör överväga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Man ska avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. Vilket allmänintresset är här synes oklart. Det liknar mest bysladder och motivet är knappast att sprida kunskap om den olyckliga kombinationen alkohol på sjön. Vidare uttalas i de pressetiska reglerna att man alltid ska visa brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.

Inga kommentarer: