2011-12-01

Olycklig slutsats i Kyrkans Tidning

Återhållsamhet vägen bort från hiv är rubriken i Kyrkans Tidning när man skriver om en doktorsavhandling av barnmorskan Elisabet Eriksson som nyligen disputerade vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Tidningen fortsätter och skriver i ingressen:
I dag på världsaidsdagen uppmärksammas en doktorsavhandling om kyrkornas hiv-prevention i Sydafrika. Återhållsamhet är budskapet.
Av Kyrkans Tidnings ingress kan man inte tolka något annat än att det i avhandlingen finns ett budskap att återhållsamhet skulle vara vägen när det gäller att begränsa den katastrofala utvecklingen av antalet hiv-smittade i Sydafrika. Men detta är ett förargligt syftningsfel. Vad Elisabet Eriksson konstaterat i sin avhandling är att kyrkornas information i Sydafrika främst fokuserar på moraliska aspekter av sexualitet men att ungdomar bör ha mer nytta av information konstaterar att det behövs stöd och fortbildning till lokala kyrkoledare för att de ska kunna hantera konflikten mellan sina kyrkors värdegrundsfrågor och viljan att hjälpa ungdomar som påbörjar en sexuell relation. Det är ett viktigt budskap till kyrkorna.

Bekämpningen av hiv i Afrika handlar givetvis inte om att predika avhållsamhet. - Den allra viktigaste förebyggande åtgärden för att hindra spridning av hiv/aids är att ge kvinnor utbildning och inkomst, har läkaren och missionären Ingrid le Roux sagt. Professor Hans Rosling vid Karolinska institutet säger att stoppa överföringen av viruset är hundra gånger viktigare än allt annat, och då räcker det inte med ABC-kunskap. Det krävs en social revolution: att sluta använda sex som betalning, minska sex över generationsgränserna och öka användningen av kondom.


Inga kommentarer: