2011-12-03

Tycker Skolverket att man ska ha skor på sig i moskén

Skolverkets rekommendationer om advent i en icke-konfessionell kyrka torde analogt leda till att man inte skulle kunna acceptera att elever tvingas ta av sig skorna när de besöker en moské i studiesyfte.
Jag tillhör dem som är tveksam till skolavslutningar i skolan. En trevlig tradition men som uppenbarligen i många stycken går på tvärs med skollagen. Om skolavslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag kan skolavslutning i kyrkan anses vara försvarligt om man tolkar skollagen rätt. Tycker vi att Skolverkets och skolledningarnas tolkningar är fel ska vi inte hacka på dem utan snarare på lagstiftaren som ju skapat skollagen. Lyckligtvis lyckas dock många församlingar medverka till skolavslutningar i skolan som både skolledare och kyrkan kan vara tillfreds med.

Nu i adventstider händer underbara saker i kyrkorna. Inte minst alla krubbesök i kyrkor som ger barn perspektiv på att julen är något bortom julklappar. Lyckligtvis håller många förskolor och skolor fast vid traditionen att besöka kyrkan för att lära sig lite om julen.

Jag blir därför minst sagt förvånad närjag läser Skolverkets rekommendationer om "Advent i en icke-konfessionell skola". Skolverket skriver:
Det är också möjligt att ha en adventssamling för att uppmärksamma traditionen med advent, beroende på hur den genomförs. En sådan samling kan dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Det är heller inget som hindrar att en adventssamling hålls i en kyrka och därmed kan även en präst finnas närvarande under förutsättning att prästen inte förmedlar ett religiöst budskap enligt ovan. Prästen kan dock i egenskap av ”värd” hälsa välkommen. Det kan också vara möjligt att sjunga en enstaka psalm om denna kan sägas vara tydligt förknippad med traditionen, dvs. att jämföra med att ”Den blomstertid nu kommer” sjungs vid en skolavslutning.
Dessa ord är veritabelt snömos präglad av kristofobi. Prästen får inte förmedla religiöst budskap uttalar man eftersom besöket i kyrkan är en del i undervisningen.

Om man nu är konsekvent ligger det i farans riktning att Skolverket måste förbjuda besök i syangogor och moskéer. Det faktum att pojkar måste ha mössa på huvudet vid besök i moskén är ju religiöst betingat. Det handlar i judendomen om att visa respekt för Gud. Ska alla tvingas till det? Självklart tycker jag. Det handlar om respekt för religion liksom det handlar om respekt för religion att präster välsignar människor och läser trosbekännelse.

Likaså skulle kunna ifrågasättas om elever verkligen ska ta av sig skorna när de besöker en moské. Det är ju en religiös handling.

Nu tycker jag att Skolverket får skärpa till sig. Sådan här tolkning av skollagen leder i förlängningen till att intoleransen människor emellan ökar.


6 kommentarer:

LeoH sa...

Jag är helt övertygad om att de absolut flesta moskér och judiska församlingar skulle säga, att då får ni fira era skolavslutningar etc någon annanstans. Den tågan verkar inte många av Svenska Kyrkans församlingar ha.

Emil Vikström sa...

Om jag hade barn skulle jag absolut inte vilja att de tvingades läsa trosbekännelsen (för visst brukar bekännelsen läsas av alla samlade, inte bara av prästen?). Däremot är det inte i sig konstigt att besöka en gudstjänst, ens med religiösa inslag.

Är det i studiesyfte man besöker kyrkan så har läraren förhoppningsvis förklarat för eleverna vad som väntar och vad kyrkan står för, annars blir det ju ett rätt intetsägande och konstigt besök.

Personligen vill jag helst att skolan lär ut ett ifrågasättande och kanske nyfiket tankesätt. Då skadar det inte att delta i en gudstjänst, givet att eleverna står rustade för att kunna ta in vad som betyder och inte indoktrineras (helst kanske genom att skolan belyser flera olika religioner och även ateism samt agnosticism som kanske är den vanligaste svenska trosuppfattningen).

Advent är en kristen högtid som jag inte förstår varför skolor så ofta firar överhuvudtaget. Att fira julen är inget konstigt, den har ju inte ens med religion att göra, men advent är en entydigt kristen högtid som därför fryser ute barn och ungdomar av andra trosuppfattningar. Skolan bör försöka vara inkluderande för så många som möjligt.

Per Westberg sa...

Emil
En kyrka som tvingar folk att läsa trosbekännelsen är farligt ute och givetvis finns inget sådant krav i Svenska kyrkan. Lika lite är det ett tvång att delta i nattvarden. Det är ett erbjudande.
Och så detta med jul. Förvisso handlar julen mycket om julklappar, tomten och skinka. Men nog är det så att att julen i allla högsta grad har med religion att göra. Den handlar om Jesu födelse liksom advent handlar om Herrens ankomst. Att många sedan inte firar så är en annan sak.

Vonkis sa...

"därmed kan även en präst finnas närvarande under förutsättning att prästen inte förmedlar ett religiöst budskap enligt ovan"

För mig förmedlar en präst ett religiöst budskap bara genom att finnas på plats i egenskap av präst. Menar skolverket då att skolorna ska göra besök i kyrkan utan att möta de som jobbar där?

Nej, skolverket alltså, eller skollagen för den delen... *tar mig för pannan*

Emil Vikström sa...

Per, för kristna är det möjligt att julen har med religion att göra. För mig och många andra ÄR julen däremot enbart de traditioner som du nämner, utan religiös innebörd.

Jul firades ju som du säkert vet i Sverige innan kristendomen tog sig hit så att säga att julen firas till minne av Jesu födelse är inget mer än just en kristen föreställning. Det kan lika gärna vara den gamla offerfesten julblot som firas, en del av midvinterhögtiden.

helene f sturefelt sa...

Hej! Tack för dina kommentarer. Kristofobin växer... Det är väl farligare att ta med barn in i köpcentra, där de lär sig kapitalismens mänskosyn - att ditt värde definieras i din kommersiella köpkraft!
Hej alla skolbarn! Välkomna till kyrkan! Här är ni älskade för dem ni är.
Helene F Sturefelt,
- präst i Karlskrona, som skrev ett inlägg 20 dec hur vi gjorde när skolan kom på besök... Om du vill:
helenesturefelt.blogspot.com