2006-04-05

Det sups för mycket

Om ett par dagar väntas åklagaren väcka åtal mot SSU-ordföranden Anna Sjödin. Brottsmisstankarna gäller enligt tidningsuppgifter våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning samt stöld eller egenmäktigt förfarande. Det sista skall ha bestått i att Anna Sjödin under ett tumult slitit av en ordningsvakt hans förordnandebricka och sedan stoppat den på sig.

Tyvärr är det väldigt komprometterande uppgifter mot denna unga politiker och idrottskvinna. En lovande karriär kan komma att få ett abrupt slut. Om inte annat kommer denna krogkväll alltid att leva kvar i folks minnen. Många minns den gamle duktiga finansministern som alltid förföljdes av ett krogslagsmål i ungdomen och ofta kallades boxaren. Detta var en incident som inte renderade åtal.

Och allt är spriten fel. Det går inte att som officiell person hamna i en situation där man uppträder dyngfull. Omdömet sviktar och har man inte rätt sällskap kan det gå fullständigt åt skogen.

För inte så länge sedan fanns det arbetplatser där det inte var ovanligt att man drack efter passet/turen /skiftet men de senaste tjugo åren har spriten sannolikt gjort sorti från arbetplatserna (möjligen undantaget den löjliga pubkvällskulturen som anammats på hippa arbetsplatser). Exponeringen av alkohol i andra sammanhang har dock ökat och krogkulturen är mer utbredd än någonsin bland unga.

Om vi vågar fokusera på det tragiska i Anna Sjödins öde kanske någon kan komma till insikt om att spriten är skit. Hade Sjödin inte "förvärmt", nöjt sig med en enstaka öl och i övrigt druckit juice hade läget varit annorlunda idag. Men risken är nu att vi i stället får fokus óch misstänkliggöranden på Anna och de idéer hon står för. Slå mot spritkulturen i stället.

Det var från början minst sagt osmart av Marita Ulvskog att ge Anna Sjödin sitt stöd och därmed antyda att Anna provocerats. Även om det fanns en provokation är beteendet inte försvarbart och vi vet att den som har mycket alkohol i kroppen mister reflexen att fly. Man behöver inte vara partisekreterare för att veta att fyllskallar som måste försvara sig i efterhand underskattar både alkoholintag och berusningsgrad.

Sammanfattningsvis handlar denna affär om mesigheten när det gäller alkohol. Säg rakt ut som det är. Anna Sjödin hade supit för mycket.

Synd förresten att Bajen numera serverar starköl på Söderstadion. Det gick lika bra med folköl.

Inga kommentarer: