2008-03-22

Så otroligt B

UPDATE: Nu på tisdagen meddelar polisen att man inte anser att bilderna var porr. Det varju bra. Men utredningen fortsätter och jag utgår ifrån att det trots allt kan vara frågan om en brottslig handling. Enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan denne samtycker. DN

Jag undrar om inte TT missat vilken typ av brott som eventuellt kan ha ägt rum på Motormässan i Jönköping när man talar om ett beslag av bilder.
TT rapporterar att polisen beslagtagit bilder som använts av ett bilvårdsföretag i samband med motormässan på Elmia i Jönköping. Länsvakthavande säger att polisen rubricerar händelsen som otillåtet förfarande av pornografisk bild (Brottsbalken 16 kap. 10 §). Polisens ingripande har föranletts av att en 19-årig kvinna sett sig själv på bilderna som delats ut på mässan.

Enligt polisen finns det ytterligare en brottsaspekt när det gäller bilderna och TT uppger att det enligt anmälan fanns ett avtal när bilderna togs. Anmälaren och en kompis blev fotade för en bilmodell för tre år sedan. Dessa affischer skulle sedan säljas under en period av fyra månader.

Att bryta ett ingånget avtal är sannolikt ingen brottslig gärning och jag undrar om inte TT missat den brottsaspekt som polismannen sannolikt åsyftar. På SR Jönköping kan man läsa att kvinnan har berättat för polisen att bilderna togs för tre, fyra år sedan. Om kvinnan nu är 19 år är det sannolikt att bilderna utgör det allvarliga brottet barnpornografibrott om det realiter handlar om pornografi. Detta återstår att se.

Hur det än förhåller sig med just denna sak, brott eller inte, så är lättklädda kvinnor som används som kuttersmycken i bilrelaterad reklam så otroligt B. Det handlar om könsdiskriminerande reklam men är också förnedrande för män som förutsätts vara ärthjärnor.

Nu tycker jag dock att Bilsport Performance Show på Elmia bör uppmärksammas för att det är en rätt trevlig och välorganiserad tilldragelse.

Näringslivets Etiska Råd Mot Könsdiskriminerande Reklam

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, det är inte alls sannolikt utan tvärtom helt osannolikt. Barnporr är sådant material som avbildar personer med ej fullgången könsmognad, vilket alltså inte torde vara fallet för 15–16-åringar.

Brottet är _möjligen_ främjande av olaga sexuell posering, 6 kap 8 § samma balk: ”Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.”

”Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.”

För att det ska anses ”skadligt för utvecklingen” brukar det räcka med att en pengasumma utlovats som kompensation, men det är ingalunda säkert. Hur som helst går det alldeles utmärkt att ta sådana bilder för privata ändamål, och om de inte är pornografiska även för pengar. De omtalade bilderna förefaller inte vara i närheten av att vara pornografiska (i vanligt folks mening, inte i prästers), och därför är det troligt att målet läggs ned ganska omgående.

Däremot är det ett kontraktsbrott som verkar föreligga, och för det kan man alltid vända sig till domstol för skadeståndsanspråk.

Per Westberg sa...

Jo då det kan vara barnpornografibrott om det framgår av bilden och av omständigheterna kring den att personen på den pornografiska bilden är under 18 år.

Men hur det är i detta fall har jag ingen aning om. Här är det nog storm i ett vattenglass och förhoppningsvis kan den unga kvinnan få ett skadestånd på civilrättslig väg.

Anonym sa...

Judging by the description in DN the picture is far from being pornographic.

i am amazed that on one hand women in sweden fight to have the right to show their breasts in public, and argue that they want it to be accepted that breasts are nothing sexual... but if a women gets paid for posing with one breast slightly exposed it is called pornography...

lucky sweden. obviously you people have no real problems to tackle. the world envies you...

Anonym sa...

"otillåtet förfarande med pornografisk bild" - Världens fånigaste lag

-----

11 § Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma gäller den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon pornografisk bild utan föregående beställning. Lag (1970:225).

Anonym sa...

trevligt att du bara godkänner kommentarer som förlöjligar porrmotståndet. fram för gubbarna!

Per Westberg sa...

Anonym
Ingen kommentar till detta inlägg har censurerats. Välkommen att skriva.

Jag plockar i princip bara bort tokrasistiska kommentarer.