2007-07-16

Naturvårdsverket har svaret om gästerna på vinden

Vi ska vara rädda om våra fridlysta vänner - fladdermössen.

SvD/TT skriver om en kvinna utanför Örnsköldsvik som fått problem med fladdermöss på vinden i sommarstugan. Men hon kan inte åtgärda problemet eftersom fladdermöss är fridlysta uppger Örnsköldsviks Allehanda.

Men visst kan man flytta eller fånga fladdermöss. Allt under förutsättning att man ansöker om och får tillstånd från länsstyrelsen (dispens från fridlysningsbestämmelserna). Men att få bort dem är ingen lätt uppgift om man får tro Naturvårdsverkets informationsbroschyr. Kvinnan har tydligen sökt dispens men inte beviljats sådan. Man får utgå från att hon inte tillräckligt väl beskrivit den metod hon tänker använda.

Naturvårdsverket skriver om detta på denna länk och man säger att en sådan dispens möjligen kan vara aktuell i samband med renoveringar vintertid. Då är fladdermössen i dvala och kan därför fångas in.

Naturvårdsverket har mycket intressant och bra information om fladdermöss som gäster i våra hus. Länk här

Bat Protector

Inga kommentarer: