2007-07-15

Per Westberg friad i hovrätten

Per Westberg friad i hovrätten skriver tidningen Ljusnan. Det är inte jag som varit åtalad utan inspektor Per Westberg på Mellanskog i Bollnäs. Inspektor Westberg hade glömt bort att göra anmälningsavverkan för ett litet skifte på 1,8 hektar och åtalades för brott mot skogsvårdslagen (1979:429). Jag har tidigare uttryckt att det inte känns bra att den här typen av uppenbara misstag leder till åtal trots att vare sig biotop eller fornminnen skadas. Ingen skugga över åklagaren med sin åtalsplikt eller Skogsvårdsstyrelsen som gjort anmälan. Men är straffsanktion verkligen rätt medel på detta område?

Nåväl de kluriga domarna kommer fram till att Westberg ska frias. Hovrätten fastställde tingsrättens dom där man kom fram till att även om det i Mellanskogs avtal med fastighetsägaren står att för­eningen ska fullgöra anmälningsskyldigheten så fritas inte fastighetsägaren från ansvar, om anmälningsskyldigheten försummas.

Man åtalade alltså fel person och det var bra att Per Westberg friades.

Inga kommentarer: