2007-07-16

TT lurar Göteborgsposten


Medarbetarna på förlaget redaktionen.se med webbplatsen marknadsforing.se lyckas idag verkligen med det de anser sig vara duktiga på - marknadsföring. TV har en intervju med en av medarbetarna och tidningarna skriver flitigt om den genomgång av kommunslogans man gjort.

Det knepiga är att media okritiskt köper vad redaktion.se skriver. De tillskriver Göteborg - Goa Göteborg - Lilla Paris! Roligast är att GP publicerar telegrammet från TT. Men Göteborgarna har ju sinne för humor. Men Sveriges framsida är nog den bästa slogan Göteborg har.

Har jag missat något. Att Göteborg kallas Lilla London fick man lära sig i skolan. Lilla Paris tillskriver vi dock den forna residensstaden i dåvarande Älvsborgs län - Vänersborg.
Vänersborg påstås ha sloganen - Birger Sjöbergs stad. Lilla Paris är ju för övrigt det fiktiva namnet på den lilla romantiska staden i Fridas visor. Och givetvis döljer sig Birgers Sjöbergs födelsestad bakom kulisserna.

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: