2006-05-01

Anna Sjödin är en belastning - På nykterhetsnämndernas tid hade hon fått en uppläxning av partikamraterna

Händelserna runt Anna Sjödin har jag berört den 5 april (Det sups för mycket) samt den 7 april (SSU-distrikten stödjer Anna Sjödin).

Jag noterar att Aftonbladet, DN, Svenska Dagbladet och Expressen har samma vinkling när det gäller de socialdemokratiska 1 maj-tågen. Det handlar inte, som det borde, om nya politiska utspel från Göran Persson eller något av de andra statsråden. Dessa tidningar toppar nyheterna med en sådan pseudohändelse som att några få ungdomar visat ett plakat i Tyresö där SSU-ordföranden Anna Sjödin talat. På plakatet stod "Vi minns Crazy Horse - Gör du? Avgå!". Endast Göteborgsposten har ett annat upplägg i sin bevakning av 1 maj-tågen men givetvis har även den tidningen en artikel om opinionsyttrngen i Tyresö.

Det är tragiskt att fokus inte riktas mot väsentligheter men detta är inte medias fel. Tyvärr är det en mesighet kring Anna Sjödin som är orsak till detta. Omgivningen borde ha krävt hennes avgång bara på den grunden att hon varit omhändertagen enligt LOB [Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.] Man borde ha lärt av den moderata riksdagmannen Per Bill som varit i samma situation. Han omhändertogs enligt LOB men friades från åtalet våld mot tjänsteman. Åtestår att se om utgången åklagaren ./. Sjödin blir den samma.

I folkhemmets barndom, fram till 1977, var fylleri straffbart. Jag är glad att detta faktum är historia. Men på de forna Nykterhetsnämndernas tid hade Anna Sjödin behövt förklara sig inför erfarna representanter för folket. Nämndens ledamöter hade garanterat inte varit mesiga utan talat klarspråk med Anna Sjödin.

En likhet mellan Anna Sjödin och Per Bill är att de båda, enligt media, krävt att vid arresten få avge utandningsprov. Detta har de förvägrats vilket är rätt beslut av stationsbefälet. I praktiken har väldigt berusade personer svårigheter att blåsa och det finns inte något lagstöd för detta integritetsintrång. Berusade är ju inte helt tillräkneliga och kan efteråt mena att de utsatts för ett övergrepp. Låt vara att de dagen efter i nyktert tillstånd inte förstår hur borta de varit på polisstationen.

En departementspromemoria (DS 2001:31) bereds sedan 2001 (SIC!) och det är troligt att vi i framtiden kommer att få se en lagstiftning som gör utandningsprov obligatoriska. Polisen har inget att frukta. De kastar inte salongsberusade personer i fyllecell. Där hamnar bara de som är as-packade eller som lagen uttrycker det: "att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan."

I slutet av mars avslog riksdagen en reservation som önskade snabba upp lagstiftningsprocessen. Anna Sjödin borde ha uppvaktat partikamraterna i Justitieutskottet och bett dem se till att regeringen snabbar på.

Sprit är skit.

Inga kommentarer: