2007-10-14

Petersson ska frikännas


I morgon påbörjas hovrättsförhandlingarna mot Skandias förre vd Lars-Eric Petersson. Ett och ett halvt år efter tingsrättens dom där Petersson dömdes till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman är det åter dags gå igenom ett kapitel i Skandiaaffären. Opinionen fäller Petersson på förhand men själv utgår jag ifrån att han frias. Han är oskyldig och sannolikt skulle de flesta i hans position agerat på samma sätt. Petersson har inte, till skillnad från vad de flesta tror, skott sig själv.
Jag plockar nu upp en bloggartikel som jag skrev den 25 maj 2006.
Domen mot Lars-Eric Petersson handlar inte om att han skott sig själv
Förre Skandiachefen Lars-Eric Petersson har av Stockholms tingsrätt dömts till två års fängelse för trolöshet mot huvudman. När vi läser om detta och skaffar oss en uppfattning om Skandiaaffären bör vi ha tre saker framför ögonen.
1. För det första skall vi vara lite försiktiga innan hovrätten avkunnat dom - Petersson kan ju komma att frias.
2. För det andra måste vi komma ihåg att Petersson inte haft någon egen vinning på de handlingar han fällts för.
3. För det tredje har detta åtal inte handlat om renoveringnar av lägenheter till personer i företagsledande ställning. Den historien har lett till ett åtal mot Skandias tidigare personaldirektör. (UPPDATERINGSKOMMENTAR: Tre personer har fällts till ansvar i hovrätten)

Debatten skjuter på pianisten
I debatten känns det som att Petersson får klä skott för saker som andra personer åtalas för. Jag tänker på åtalet för grovt skattebrott som riktas mot Skandias tidigare finanschef samt åtalet mot förre personaldirektören som nämnts ovan.

En av de lagfarna domarna var skiljaktig och menade att Petersson borde ha kunnat förlita sig på att Skandis chefsjurist skulle ha klargjort för Petersson att han inte hade rätt, att utan styrelsens tillstånd, fatta de beslut han gjorde.

Hade Du varit vd på Skandia hade du kanske fattat samma beslut
Det är nog inte helt uteslutet att Petersson frias i hovrätten och därför är det lite tidigt att dra konsekvenser av denna tingsrättsdom. Det är också viktigt klargöra att Petersson inte åtalas för att ha lurat någon och stoppat pengar i egen ficka. Åtalet gäller i stället att han överskridit sina befogenheter när han utan styrelsen beslut förändrade reglerna i ett incitamentsprogram. Frågan är om inte många av oss i samma situation gjort detsamma. Som vd skall han dagligen fatta stora och svåra beslut med bolagets bästa framför ögonen. När han ställs inför faktum att ett antal mycket betydelsefulla chefer kan komma att sluta i företaget föreslås förändringar i ett avtal. Petersson måste fatta snabba beslut och måste lita på medarbetare i sin omgivning. Av dessa tar han råd och får expertutlåtanden men det är han ensam som fattar beslutet. Nu visar det sig att han denna gång överskrider sina befogenheter. De som nu klargjort detta är personer som kunnat sitta i lugn ro och analysera faktiska förhållanden. Detta var ju inte riktigt läget för Petersson när han fattade beslutet.

Vd med svårt jobb måste kompensera sig
Om nu Petersson fälls i hovrätten kan detta innebära att lönekraven ökar från de få personer som har kompetens att bli vd i stora företag. Vem vill riskera att hamna i fängelse p.g.a. de misstag man gör i jobbet? Alla gör vi större och mindre misstag varje dag. Men sällan får de så stora konsekvenser som det fått i denna affär. VD:ns tillvaro handlar inte om trevliga affärsluncher utan det handlar om att snabbt sätta sig in i nya situationer och snabbt göra överväganden där svaret inte är givet. Kring de flesta vd-beslut finns sannolikt en osäkerhetskänsla. Vi får inte heller hålla för otroligt att det ofta sker formella kompetensöverskridanden men detta blir det ingen affärr av om det visar sig vara lyckliga beslut.

Vem som helst kan inte bli vd i ett börsnoterat företag. Vem som helst kan inte heller bli snickare, bilmekaniker eller flygsteward. Men sannolikt är det fler som är lämpliga för de tre sistnämnda yrkena än de som kan bli aktuella som vd i börsbolag. Jag vet att jag inte skulle platsa och sannolikt inte heller så många som läser detta. Petersson skulle nog kunna ta mitt jobb men i likhet med mig vore han säkert inte den bästa skolvaktmästaren, sjukgymnasten eller bagaren. Alla har vi något vi är bra på.

Andra bloggar om:

4 kommentarer:

Source sa...

Jag delar din uppfattning i allt väsentligt. Jag har upprörts över den mobb-stämning som flera av de stora morgon- och kvällstidningarna försöker skapa. Vad du inte skriver, men som jag tycker är kärnfrågan, är att styrelsen beslutat om ett omfattande bonusprogram. Det som nu prövas rättsligt är om styrelsen för ett år beslutat att ta bort ett tak eller ej. Bonusar under en flerårsperiod i moderbolaget och utländska dotterbolag på långt över en miljard har man inte protesterat emot. Detta har man gjort för att försöka säkerställa en värdeökning på ägarnas aktier. Taktiken har varit framgångsrik och Skandias ägare har kunnat se sitt ägande öka i värde med tiotals miljarder.

Så styrelsen använder ägarnas pengar (Jag undrar var det där med att Skandia skulle ha egna pengar kommit ifrån. Det är ju inte försäkringspengar man pratar om.) för att säkerställa att man tjänar på det. Trots att man är framgångsrik lyckas styrelsen få sig och övriga ägare att framstå som offer. Och kom ihåg att den rättsliga processen inte kom först utan var ett resultat av att styrelsen angreps för omoraliskt beteende i media.

Jg har själv åsikten att bonusarna här och på andra håll är stötande, inte minst för alla de som jobbat hårt för denna framgång utan bonus. Jag tycker att lägenhetsaffärer och annat pekar på en ytterst tvivelaktig intern kultur. Men ska den diskussionen få någon effekt måste ansvarsfrågorna hanteras korrekt. Och då är det styrelsen och ägarna som ska vara i fokus.

Per Westberg sa...

Den interna kulturen i företaget är precis som du säger ytterst tvivelaktig. Därför är det synd att just åtalet mot Petersson är det första i en serie åtal. De kommande åtalen har sannolikt större bäring på den tvivelaktiga kulturen än åtalet för trolöshet mot huvudman.

Anonym sa...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

Anonym sa...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»