2007-10-25

Kaliningrad är ingen enklav

Tre forskare skrev igår på SvD Brännpunkt om förslaget att lägga ned det svenska konsulat i Kaliningrad. Rubriken blev "Ryska enklaven Kaliningrad isoleras".

Men frågan är om Kaliningrad egentligen är en enklav.

Enklav är ett område som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av men samtidigt exklav sett från den ägande statens sida. Förr ryssarnas del är Kaliningrad tvivelsutan en exklav.

Men om man får tro på definitionen ovan (Nationalencyklopedien) är Kaliningra kanske inte en enklav. Kaliningrad omges ju av två stater - Polen och Litauen. Nationalencyklopedien är konsekvent anger Kalingrad som en exklav tillhörande den Ryska federationen.

Inga kommentarer: