2007-10-10

Ribbing off topic

DN:s vett- och etikettexpert Magdalena Ribbing läser jag alltid med behållning när hon skriver om hyfs och stil. Men i dag blir det lite av off topic när hon ger sig på att besvara frågan:
Hör då och då uttrycket:"Jo, jo överklassen roar sig."De personer som säger så avser rika människor i största allmänhet. Men är det inte så att man inte behöver vara rik för att tillhöra överklassen?

Ribbing svarar att begreppet "överklass" är svårt eller omöjligt att definiera.

Där borde hon ha slutat men i stället ger hon sig in i en argumentation om vad folk i allmänhet menar när de talar om överklass och då kommer hon givetvis in på vad hon menar vara ordets forna betydelse. Men frågan är om hon har rätt när hon skriver att man tidigare avsett attribut som gott språk, fint bordsskick och belevat uppträdande då man använt begreppet överklass.

Jag tror inte att hon har rätt. Begreppet överklass har nog alltid varit ett socioekonomisk begrepp. Därmed borde hon ha avfört ämnet från sin spalt. Nationalencyklopediens ordbok beskriver överklass som den i ekonomiskt och socialt avseende bäst ställda delen av befolkningen i visst samhälle.

Däremot finns ordet överklassfasoner som möjligen handlar om uppträdande. Men då ska vi ha klart för oss att ordet är nedsättande.

Nåväl. Magdalena Ribbing avslutar sitt svar med en kommentar som jag helt och hållet kan stämma in i.

Men visst vore det bra att slippa dessa klassbegrepp. De saknar rimlig betydelse. Många som kommer från ett hem utan överflöd kan uppföra sig avsevärt bättre än många som fötts med den inte längre betydelsefulla silverskeden i munnen.

Där fick bratsen på Stureplan, Visby, Båstad och San Tropez.

Magdalena Ribbings spalt

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har aldrig förstått mig på titlar och kollektiva beteckningar. Och själva klassbegreppet står mig upp i halsen. Suck.

Rent generellt så kan väl överklass mer hänröras till s.k. "gamla" pengar medan nyrika mer är "övre medelklass".

Men som sagt. vem bryr sig. Huvudsaken att människor är vettiga mellan öronen och trivs med sina liv, liksom.

Anonym sa...

Visst vore det skönt att slippa klassbegrepp - men inte om det bara betyder en kosmetisk borttagning av ord som beskriver förhållanden i samhället som är viktiga att se och förstå sig på.

Per Westberg sa...

Jag kommer att fortsätta att säga överklassfasoner när jag ser överklassfasoner. Men någon överklass ser jag inte.

Anonym sa...

Apropå, det där med att den gamla överklassen skulle vara väluppfostrade.
Läste för inte så länge sedan i aftonbladet en artikel med bildbevis om att Prins Harry snortar vodka. Engelska kungahuset trodde jag var gammal överklass…:)…jag tror att fint och trevligt beteende aldrig har varit typiskt för just överklassen, jag tror det handlar om hur man är som individ. Man ska nog inte blanda ihop förmågan att kunna bry sig om andra med hur stor kunskap om sociala koder man har. En människa kan ju bete sig ”rätt” enligt alla koder och samtidigt vara arrogant och nedsättande. Och vice versa, en människa kan vara blyg och tafatt pga att han/hon är osäker på vilka koder som gäller men samtidigt lycka visa mycket empati och medkänsla.

Anonym sa...

Nåja, nog finns det fortfarande en överklass allt. Inte lika tydligt och distinkt som förr kanske, men det hindrar inte att den fortfarande finns kvar, dock numer snarast frikopplad från sina ekonomiska aspekter. Dagens överklass definieras i stället snarast genom släktskapsband, vanor, attityder och världsbilder. Överklassen har alltså blivit en subkultur!

Anonym sa...

Håller fullständigt med om att överklassen är totalt frikopplad från ekonomi. Det handlar enligt mig om beteende, starkt färgat av historik. Detta beteende har enligt mig varit en konsekvens av välståndet i generationer. Att "inte trampa folk på tårna", dvs. god etikett är en grundpelare, dels för att diplomatiskt hålla sig väl med "de sina", dels för att hindra revolutionära tendenser underifrån. Det har utkristalliserat sig ett inlärt beteende, en kultur, som enligt min ringa mening definierar överklassen. Vad man i denna generation har för yrke och inkomst är totalt irrelevant. Det är bara de som tillhör underklasserna som tror att pengar, skvallerpress samt vidlyftig varumärkeskonsumtion, dvs. nyrikedom, är tecken på överklass. Ekonomiskt sett investerar man istället för att konsumera, man har kapitalintäkter istället för löneinkomster. Men såna smutsiga saker som pengar varken visar eller talar man om, det bara har man, även om detta ekonomiska tillstånd emellanåt kan pausas.