2007-10-05

En som hajar

Magdalena Ribbing hamnar väldigt rätt när hon i DN:s Vett och Etikett besvarar en fråga från en person som blivit bjuden på dop något som frågeställaren tycker är ett övergrepp på barnet.

Läs Magdalena Ribbings svar: Dopgäst med etiskt förhinder

Magdalena Ribbing hajar grejen.

Inga kommentarer: