2007-10-21

Odenberg lägger inte ned vapnen


Foto: Peter Nilsson, Kockums AB. På bilden syns samtliga fem korvetter men tre av dem är inte synliga. De är ju byggda och utrustade för smygteknik (stealth). :)
Svek
SvD berättar idag att Försvarsmaktens fem korvetter av Visbyklass (sjösatta 2000-2006) inte kommer att få de luftvärnsrobotar som fartygen är förberedda för. –Visbykorvetterna har svårigheter att försvara sig mot en attack bakifrån. De är chanslösa. Ska de sättas in i strid verkar det inte så kul. I det skick de är nu kommer de dessutom inte heller att kunna användas i internationell verksamhet, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg till SvD.

Odenberg berättar att Finansdepartementet (läs Anders Borg och därmed också Fredrik Reinfeldt) blockerat beställningar av robotsystemen. Egendomligt är att regeringen så sent som i våras beslutade att luftvärnsrobotarna skulle få köpas. Regeringen skrev i vårbudgeten:
Luftförsvarsförmågan är en grundförutsättning för ytstridsfartygens förmåga att lösa sina uppgifter. Med luftförsvarförmåga avses skydd av eget fartyg och områdesskydd. Vid nationella och internationella insatser är en av huvuduppgifterna att upprätthålla kontroll över sjövägarna. I denna uppgift ingår eskort av andra oskyddade fartyg. Det ställer krav på områdesskydd mot hot från luften, vilket uppnås med hjälp av ett luftvärnsrobotsystem. Anskaffning av luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass föreslås genomföras i form av en direktanskaffning av på marknaden befintligt system.
Riksdagen sade ja till den ekonomiska vårpropositionen den 20 juni 2007. SIC!
Odenberg berättar sanningar
Det är intressant att den förre försvarsministern fortsätter att engagera sig i sitt gamla värv. Detta är givetvis inte nödvändigt för hans egen person eftersom han på det hela taget fått erkänsla för sitt mod att ta konsekvensen av statsministerns svek i försvarsfrågan. Odenberg kan komma att avfyra flera sådana här salvor och vad som är allvarligast är givetvis att var och en kan räkna ut att Anders Borgs härjningar är ett hot mot Sveriges internationella åtaganden. Vi ser nu hur det blir mer och mer tydligt att man inte respekterar de övergripande målen som satts i försvarpolitiken. De internationella missionerna äventyras.

Nu är det upp till den nuvarande försvarsministern att reda ut frågetecknen och det hade inte varit fel om även finansministern steg fram. Men det är uppenbart att just finansministern tillåts agera efter eget huvud och frågan är när han avsätter nästa statsråd inför ögonen på statsministern.
Jag noterar slutligen att regeringen för en annan politik på försvarsområdet nu när man fått en ny försvarsminister. Detta är anmärkningvärt. Försvarspolitiken är ju långsiktig och bred politisk förankring är eftersträvansvärd.

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

All heder åt Odenberg, och frågan är om han inte är det mest rakryggade politiker landet sett på mannaminne.

Efter mer än 20 år i Försvarsmakten vet jag hur illa det är ställt - och det är bara en bråkdel som kommit i ljuset hitintills. Inte ens en så banal sak som att skaffa fram rätt uniformen i rätt storlekar I TID klarar Försvarsmakten av.

Flygplan och generaler är det enda Försvarsmakten har tillräkligt (eller mer än tillräckligt) av i dagsläget!

Leif Ekstedt sa...

Köper man inga kanoner till
kustkorvetterna behövs de inga tomhylsor heller!