2007-10-06

Sturmarkarnas kamp

EDIT: Läs även Ulrika Knutssons krönika Sluta mobba gud i senaste numret av Fokus

Det är bra att journalisten Anders Björnsson idag ifrågasätter lite av innehållet i Sturmarkarnas (de så kallade Humanisterna, egentligen Ateisterna) åsikter. När Christer Sturmark och Morgan Johansson blåser upp det faktum att Europarådet antar en resolution som uppmanar medlemsländerna att kraftfullt motsätta sig kreationism och intelligent design är det bara ett led i ateiströrelsens ifrågasättande av människor som bärs av en tro. Ett förhålllningssätt som ligger långt ifrån vad gemene man lägger i ordet humanism.

Björnsson skriver:
Kreationismens hojtanden utgör knappast ett hot mot den biologiska vetenskapen, som Johansson och Sturmark paniskt försöker inbilla oss.
Sturmarks och Johansson Brännpunktartikel i veckan är en i raden av attacker som bara har ett syfte: Framställ troende som idioter och låt dem klä skott för allt ont.

Sturmark förnekar sig inte. Utan att vara psykiatriker vet han att kristna har "tomtar på loftet", hans anhängare skrämmer hotellkedjor att plocka bort biblar från hotellrummens byrålådor och han menar att religionsfriheten som mänsklig rättighet är onödig.

Men sanningen är att Europarådskonventionen i veckan inte var någon stor grej. Den ska endast ses som en markering och ett stöd för medlemsländerna. I Doc. 11375 från 17 September 2007, The dangers of creationism in education sägs: 18
18. The Parliamentary Assembly therefore urges the member states, and especially their education authorities:
18.1. to defend and promote scientific knowledge;
18.2. strengthen the teaching of the foundations of science, its history, its epistemology and its methods alongside the teaching of objective scientific
knowledge;
18.3. to make science more comprehensible, more attractive and closer to the realities of the contemporary world;
18.4. to firmly oppose the teaching of creationism as a scientific discipline on an equal footing with the theory of evolution and in general resist presentation of creationist ideas in any discipline other than religion;
18.5. to promote the teaching of evolution as a fundamental scientific theory in the school curriculum.

De flesta medlemsländer verkar i just denna riktning som anges i resolutionen och att det finns en och annan virrpanna som tror att jorden är 10 000 år är knappast något som gör att man kan ifrågasätta alla människor som bär på en tro.

Men Sturmarkarna griper varje halmstrå i sin kamp. Och det är inte en kamp i humanismens tecken de för. enligt Nationalencyklopedien skall humanism förstås som ett etiskt-estetiskt förhållningssätt som grundas i en normativ uppfattning av människans väsen. Därmed avses å ena sidan att människan har ett värde som inte får kränkas, å den andra att hon har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin mänsklighet.

Andra bloggar om:

21 kommentarer:

Nihonshu sa...

Grejen är att det inte alls är "en och annan virrpanna" utan kreationister är något det finns väldigt gott om och de ökar i antal hela tiden. I USA utgör de ca hälften av befolkningen tex. Liknande är det i Polen och på balkan och det esklarer i dessa områden. I västeuropa är det inte lika illa. Men "en och annan" är en retorisk lögn som bygger på att det än så länge bara är en och annan politiker som säger det, men ibland är politiker inte alls representativa för sitt folk. Dödstraffets varande brukar vara en annan sån fråga där folk är betydligt mer för det än vad politikerna i parlamenten är.

Kreationister utgör 10% av svenskarna (över 25% i många områden i småland) - och vi ska föreställa världens mest sekulära och vetenskapsvänliga folk. Man behöver bara åka över till Norge eller ner till Tyskland för att hitta ännu större siffror.

Det är därför som det är ett problem. Det handlar inte om att tysta kristna heller, eller om Sturmark utan om att kreationism inte är vetenskap och därför inte ska få lov att få ta upp jämbördig plats i skolsalen med vetenskapen.

Skolans syfte är att undervisa i vetenskap och samhälliga normer, inte undervisa i mytologi som om det vore likvärdigt vetenskapen. En naturkunskapslärare som lär ut kreationism som en jämbördig teori till annan vetenskap bryter mot religionsfriheten eftersom han påtvingar eleverna den abrahamitiska religionens mytologiska världsbild istället för vetenskap.

Per Westberg sa...

Jag talar med många amerikanarna och har svårt att tro att 50 procent av befolkningen är kreationister. Hur man kommer fram till att tio procent av svenskarna skulle tro på sådant trams är mig också obegripligt. Det var länge sedan jag träffade någon som ifrågasatte evolutionsteorin.

Någon rädsla för att kreationister skulle tränga ut vetenskapen har jag inte. Då är det knepigare med abortmotstånd och orealistiska idéer om barnbegränsning.

Till och med Plymouthbrödernas skola i Smålandsstenar klarar av att undervisa om vetenskapsteoierna.

Nihonshu sa...

Med all respekt, men det det är rätt irrelevant att du "har svårt att tro" för sanningshalten i något (det är förövrigt också ett retoriskt fel - Argument from Personal Incredulity) - för det är ett faktum kring jänkarnas tro som det gjorts massor av statistiska undersökningar kring. Jag förutsätter att du kan förstå att personlig empiri inte håller lika källkritiskt så som faktiskt undersökningar gör. Att jänkarna överlag till omkring 50% inte tror på evolutionen är ett tveklöst faktum faktiskt:

http://www.galluppoll.com/content/?ci=27847
http://www.cbsnews.com/stories/2004/11/22/opinion/polls/main657083.shtml
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060810-evolution.html
http://www.religioustolerance.org/ev_publi.htm
http://www.msnbc.msn.com/id/17879317/site/newsweek/

Sveriges syn, genom SIFO:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=53382&a=576655&lid=senasteNytt_611970&lpos=rubrik_576655

🐰 sa...

"Jag talar med många amerikanarna och har svårt att tro att 50 procent av befolkningen är kreationister."

Detta citat är just ett belysande exempel på hur idioti leder till okunskap: i stället för att undersöka saken väljer dåren att känna efter hur pass svårt han har att tro. Det är nog just den typen av idioti som lett till vidskeplighetens framgångar. länk

Anonym sa...

Nihonshu, du utgår ifrån att "Tror ej på evolutionen" är det samma som "Kreationist". Det börar visst bli farligt att ifrågasätta vetenskapen!

Nihonshu sa...

Anonym: "Tror ej på evolutionen" är till 99.99999999% det samma som "tror på gudomlig skapelse", dvs kreationism. Det finns nämligen väldigt få alternativa teser där ute till dessa ställningstagandena.

Så det är mest semantik du kommer med faktiskt.

Thomas Hallgren sa...

Att ifrågasätta evolutionen är inte jämnställt med att ifrågasätta vetenskapen. Det är ren och skär idioti. Ungefär som att ifrågasätta att jorden är rund.

Per Westberg: Vad anser du om att det finns skolor som undervisar i kreationism? Är det OK?

JemyM sa...

"Det kan aldrig hända här" är ett uttryck för ignorans. Vi har redan förespråkare för ID i Sverige. I det kunskapsvakuum som finns bland kristna rörelser är man aldrig sena med att hylla falska profeter.

Kreationiströrelsen är inte en förvirrad och lättgenomskådad rörelse. Det är en spjutspetsad politisk agenda med mycket effektiva argument, i synnerhet för den som redan är partisk till kristendomen.

Per Westberg sa...

Thomas frågar mig: Vad anser du om att det finns skolor som undervisar i kreationism? Är det OK?

Jag svarar: Om en konfessionell skola kan förena den vetenskapliga teorin om evolutionen med den egna tron uppstår inget problem i dessa sammanhang. Problem uppstår däremot om skolan skulle anse att dessa inte går att förena. En skola, som vill följa bestämmelserna och behålla sitt tillstånd och sin offentliga finansiering, måste i sin undervisning hålla sig till den vetenskapliga grunden.

Så säger Skolverket och så säger jag.

Thomas Hallgren sa...

Per: Det var ett undvikande svar. Jag vill gärna ha ett förtydligande. Anser du att kreationismen kan förenas med vetenskapliga teorin om evolutionen?

Per Westberg sa...

Jag tycker det var ett mycket klart svar på din fråga som löd: Vad anser du om att det finns skolor som undervisar i kreationism? Är det OK?

Det är viktigt att folk får tro på stolligheter. Men man kan aldrig acceptera en skola som inte undervisar om det som är vetenskap.

Det som brukar betecknas som kreationism anser jag tvivelsutan vara nys. Men nys ska inte genom förbud och allmän misstänksamhet bekämpas.

Anonym sa...

En gång tänkte jag gå med i Humanisterna men jag är mycket mer tveksam idag. Jag har ju min åsikt och vet var jag står då det kommer till tro- men givetvis förespråkar jag religionsfriheten högt.

Så länge andra accepterar att jag inte tror accepterar jag givetvis att andra får tro på vad de vill. Såklart :-)

Thomas Hallgren sa...

Nej, du svarar inte på frågan alls. Du (eller skolverket) svarar på frågan om en konfessionell skola ska få förena egen tro med vetenskap.

Jag frågar inte om tro i största allmänhet. Jag frågar om kreationism som du anser vara nys. Det är ju ett steg på vägen. Så om jag omformulerar frågan då. Anser du att det är OK att skolan lär ut sådant som tvivelsutan är rent nys?

Om svaret på den frågan är "Nej, det är inte OK", hade det då inte varit enklare att svara så på min första fråga i stället för att dra in skolverkets mer generella formulering?

Anonym sa...

Jag begriper inte hur man kan avfärda kreationismen som något ytterligt marginellt.

Jag har personligen ganska många gånger diskutera med kristna som försök övertyga mig om guds existens genom argument som bygger på hur fantastiskt vis naturen är inrättad, hur väl allting passar ihop och att det vore otänkbart att det skulle blivit så av en slump. Där har vi den folkliga teorin om intelligen design.

Det finns stor anledning att ta varje tillfälle att försvara vetenskapen mot det allmänna hyllandet av metafysisk pseudovetenskap som brer ut sig tycker jag, och att lyfta fram kreationism och "intelligent design" är viktigt ur den synpunkten.

Per Westberg sa...

Men jag har ju svarat: Om en konfessionell skola kan förena den vetenskapliga teorin om evolutionen med den egna tron uppstår inget problem i dessa sammanhang.

Om någon kan kombinera företällningen föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok med vetenskapliga fakta om jordens ålder och vedertagna evolutionsteorier så inte mig emot.

Men eftersom kreationister i allmänhet försöker lägga fram pseudovetenskapliga fakta tror jag att de har det svårt.

Själv tror jag att gud skapade världen. Inte för 6 000 år sedan. Och jorden skapades inte heller av den gud som ateisterna inte tror på. ;)

Thomas Hallgren sa...

Om gud skapade världen. Vem skapade gud?

Per Westberg sa...

I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud.

Anonym sa...

Hade ett intressant samtal med Sturmark på bokmässan. Vill gärna förstå hur de tänker, eftersom de tänker annorlunda än mig (mao samtala , inte debattera). I alla fall, jag frågade honom bland annat, med tanke på hur ofta de syns & hörs i media, om det inte är lite för "enkelt" sätt att få uppmärksamhet, detta att alltid ta upp de extrema och ofta marginella bitarna av religion (efter han just berättat om Plymothbröderna osv). Tyckte dock inte han svarade tillfredsställande... Han hävdar att uppmärksamma sådant är just deras uppdrag, samt ungefär: "religiösa människor gör ju bra saker också, men det behöver ju inte jag prata om". Hmmm....

Unknown sa...

Man kan hålla på och väga argument för och emot när det gäller religion och tro men vad allt till syven och sist handlar om är att välja mellan att skapa mening eller att välja en skapad mening.

Själv är jag fullkomligt övertygad om att det ger mig mer att skapa mening med mitt eget liv. Att självmant ta på mig den tvångströja som religionen innebär har jag för länge sedan valt bort. Det är livet allt för kort och dyrbart för.

Anonym sa...

Man kan undervisa om vad som helst i skolan, så även kreationism. Men det hör inte hemma i biologi eller naturvetenskap, så som ID-förespråkarna vill. Det kan dock förläggas till filosofi eller religionskunskap (där det redan ligger, i viss mening).

Thomas Hallgren sa...

Om man ska undervisa i kreationism så måste det göras i en form där det inte råder några som helst tvivel om att det inte längre är en vedertagen teori. Det bör ske under samma premisser som när man berättar att människor en gång ansåg att jorden var platt.

Det är viktigt att vi lär oss om vår historia och var vår kultur härstammar ifrån. Lika viktigt är det att undervisningen är objektiv och religionsagnostisk.