2007-10-27

Moderaterna ställer upp i kyrkovalet


Trots partiordförande Fredrik Reinfeldts tveksamhet kommer moderaterna att ställa upp även i 2009 års kyrkoval. Detta har beslutats av moderaternas partistämma i Gävle med anledning av tre motioner. Partiet har också beslutat att det inte är uteslutningsgrund om någon partimedlem ställer upp på någon annan nomineringsgrupps lista i de kyrkliga valen förutsatt att den gruppen inte ställer upp i de allmänna valen.

Avslag på motion 126 angående Styresformer och partiets medverkan som nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan i framtiden


att partiet genomför ett landsomfattande rådslag kring frågan om partiets medverkan i Svenska kyrkans inre liv inför kommande kyrkoval 2009
Avslag på motion 127 angående Moderaternas deltagande i val inom Svenska kyrkan

att moderaterna inte skall ställa upp i val till trossamfundet Svenska kyrkans beslutande församlingar

att ge medlemmar i moderaterna full frihet att i kyrkliga val finnas med i vilken nomineringsgrupp som helst, under villkor att den är från övriga politiska partier helt fristående

att ge de moderata medlemmar som så önskar möjlighet att ställa upp i kyrkliga val under beteckningen moderater i Svenska kyrkan - avslag

att inte med kommunalt eller statligt partistöd finansiera
kampanjer inför val i trossamfundet Svenska kyrkan - avslag

Avslag på motion 128 angående Valet till Svenska kyrkan 2009

- Moderaterna bör icke delta i val till Svenska kyrkans interna organ.
- Möjlighet bör ges för de partimedlemmar som önskar att kandidera till kyrkliga uppdrag att göra det under en partibeteckning som associerar till moderaterna.
- Rätten till denna partibeteckning med tillhörande makt över nomineringar bör inledningsvis reserveras för korresponderande nivå inom partiet – församling/
förening, stift/förbund etcetera – och regleras i särskild ordning.
- Huvudansvaret för att bedriva valrörelse inför kyrkovalet åligger de personer som kandiderar i respektive val.
- Något generellt ekonomiskt stöd för detta utgår inte från moderaterna.

att de fem principerna ovan skall ligga till grund för partiets hantering av kyrkovalet 2009.

Stämman beslutade att moderaterna nu ställer upp under egen partibeteckning vid valen till stiftsfullmäktige och Kyrkomötet 2009. På den lokala nivån bestämmer partiföreningarna själva om man ställer upp i eget namn.

Man beslutade vidare att det inte är uteslutningsgrund om någon partimedlem ställer upp på ett annat partis lista under förutsättning att den nomineringsgruppen inte ställer upp i de allmänna valen. Om jag förstå saken rätt är det alltså fritt fram för moderater att ställa upp på Vänsterpartister i Svenska kyrkan, eller Folkpartister i Svenska kyrkans listor. Dessa grupper finns ju inte i de allmänna valen.

Motioner till moderaternas partistämma

Andra bloggar om: , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kyrkoordnaren tror nog inte själv på att moderater kommer att springa varken till FISK eller till vänster.

Däremot är det troligt att det bortplockade hotet om uteslutning gör att medlemmar i Svenska Kyrkan som vill ta lokalt ansvar känner sig fria att ställa upp i Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, i Öppen Kyrka eller Frimodig Kyrka.

Moderaterna har tagit ett litet steg i rätt riktning. Kommer centern, sossarna och miljöpartisterna att göra detsamma?

Anonym sa...

Jag vill göra ett tillägg till Kyrkoordnaren och Martin Garlöv som så riktigt konstaterat om tänkbara nomineringsgrupper som en moderat numera kan engagera sig inom. Det är nämligen samma möjligheter hos Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Alla övriga som delar förbundets grundsyn är självfallet också välkomna till oss.