2007-10-12

Klimat och fred hör ihop

Nobelkommittén i Oslo har tilldelat FN:s klimatpanel IPCC och Al Gore Nobels fredspris.

Det är bra att priset delades? En stark film och stora framträdande. Men det finns många som gjort starka filmer. Al Gore har i vissa delar ifrågasatts men sanningen är att han under långt tid kämpat i motvind och få ta emot mycket stryk.

Klimat och fred hör ihop.

Kompisen Frasse kommenterar: -Jag säger som Svennis - möcke bra.

Inga kommentarer: