2007-10-13

Birger Sklaug om Göran Skytte


Jag längtar efter Göran Skyttes ledarkrönikor i Svenska Dagbladet. Det är uppfriskande att läsa något som man på förhand vet kommer att man kommer att bli förbannad på. Oftast är det ändå med ett leende över läpparna jag läser den ena tokigheten efter den andra. Att Skytte är en motvalls kärring är en underdrift.

Men idag skriver han om att han och att ett stort antal svenska journalister just nu deltar i en internationell studie av människors värderingar i olika länder - World Values Survey. Skytte berättar vad han svarat på en del av frågorna och, kors i taket, Göran Skytte och jag verkar ha liknande värderingar. Förvisso går Skytte, enligt egen uppgift, i gudstjänst flera gånger i veckan. Det betyder väl fler än två gånger och det gör inte jag.

Men givetvis ska Skytte reta upp oss lite och han förklarar att han inte helt tar avstånd från dödsstraff och prostitution.

På detta reagerar Vingåkers eget språkrör Birger Schalug. På sin blogg påför Schlaug sin egen stavning på Skytte och det blir alltså Schytte. Om detta är för att driva med Skytte vet jag inte.

Schlaug skriver:

Jag tror inte att företrädare för kristna kyrkor och samfund i Sverige kommer att reagera på Schyttes acceptans av dödsstraff. Kanske flyger man i taket när det gäller hans toleranta inställning till prostitution, men dödsstraff...Nej, förmodligen tiger man. Det brukar man göra. Fegt, ynkligt och ett effektivt sätt att hålla nyfikna agnostiker eller löst troende ateister på avstånd.
Ack sådana fördomar Schlaug sprider. På Kyrkomötet nu i oktober kommer man att behandla en motion som handlar om dödsstraffet som straffnorm. Med anledning av denna skriver Ekumenikutskottet.
Utskottet vill också lyfta fram att den kristna trons hävdande av livets okränkbarhet och den av Förenta nationerna antagna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står i samklang med varandra. Utifrån dessa utgångspunkter menar utskottet att det är angeläget att Svenska kyrkan aktualiserar frågan om dödsstraffet som strafform och i olika sammanhang verkar för dess avskaffande. Detta bör enligt utskottets mening vara en naturlig del av det vidare arbete för mänskliga rättigheter som Svenska kyrkan bedriver.
Om Schlaug vill vara säker på var Svenska kyrkan står ska han läsa vad Läronämnden säger. Läronämnden består bland andra av Svenska kyrkans biskopar. De skriver i sitt yttrande:
Det främsta skälet mot dödsstraff är att det strider mot varje enskild individs människovärde. Det finns såväl i Bibeln som i kyrkornas traditioner och i nutida erfarenheter och övertygelser samverkande skäl som stöder en sådan övertygelse.
Människans liv har enligt kyrkans tro givits henne av Gud. Ett medvetet dödande av en människa avbryter detta givna liv.
Sklaug! Skit i Schytte. Det går inte att vinna ett bloggschlag mot honom.
Om Skyttes prognosticerbara kröikor har jag skrivt förut:

4 kommentarer:

Birger Schlaug sa...

Nejdå, det var inte vare sig elakt eller ironsikt att det blev fel på Skytte två gånger av fyra. Upprördhet och alltför snabba tangentnedlslag får jag nog hänvisa till... Det var positivt att svenska kyrkan nu markerar mot dödsstraff - jag antar att motionen tillkommit på grund av oklarheter. Men det finns ju samfund som inte alls lyckas ta avstånd från dödsstraff. I debatten som jag initierade om C.S Lewis för något halvår sedan fick jag drösvis med svar, och också många mejl, som försvarade Lewis syn på dödsstraff som helt förenligt med den kristna tron - vilket för övrigt är gängse uppfattning hos högerkristna i USA. Lewis skiljer att döda från att mörda - han menar att dödsstraff inte är mord,och att varje kristen bör anmäla sig om man begått ett brott även om detta leder till dödsstraff. Vidare menar han att när man som kristen önskar ta sitt dödsstraff så älskar man andra som sig själv om man också accepterar att andra drabbas av dödsstraffet. Denna typ av skrifter återutges, utan kommentarer, gång på gång. Själv mötte jag den i samband med att jag gick en Alphakurs förra vintern. Skrämmande. Litteratur av detta slag subentioneras för övrigt av organisationer närstående den Svenska Kyrkan, vilket jag skrivit en del om på min blogg. Men aldrig fått svar på från Sv Kyrkan, trots en del försök bland annat via Kyrkans Tidning. Jag menar, utan att vara minsta ironsik, att det finns sökare (jag själv till exempel) som avskräcks från en religion där man inte har en klar linje om något så grundläggande som rätten att döda en annan människa, genom t ex dödsstraff. Lewis talar för övrigt om att kristna skall ges rätten att med friskt mod och glädje döda när det så uppfattas som nödvändigt, i krig och korståg t ex.

Monica Olsson Kolkman sa...

Det är bra att Sv Kyrkan har tagit ställning konkret.

Men SvK är ett litet samfund i jämförelse.

Problemet är kanske att en stor del av kristenheten, främst den som huserar i det stora landet i väster, är FÖR dödsstraff.
Där har väl Schlaug en poäng?

Hemlige sa...

Fast jag undrar ju om det verkligen stämmer att Göran Skytte besöker en gudstjänst "lera gånger i veckan"? Jag trodde att det var mycket ovanligt med församlingar som leds av kristna facister i Sverige?

Per Westberg sa...

Birger och Monica
Ja ack vad sorgligt det är att det finns människor som försvarar dödsstraff.

Just nu tar jag Skyttes åsikt med en klackspark. Han skrev nog sin krönika på vanligt vis och insåg på slutet att ingen skulle bli upprörd. Då drog han till med lite dimmiga uttalanden om dödsstraff och prostitution.

Man får hoppas att Skytte inte bibringats sin uppfattning genom gudstjänstfirandet.