2007-10-16

Lagrådet obiter dictum - språklig pekpinne

Flera tidningar har rapporterat att Lagrådet underkänt regeringens remiss om en kommande 70-årig sekretess på de så kallade tsunamibanden. Det handlar om ett ganska komplicerat juridiskt resonemang om att säkerhetsbanden per definition sannolikt inte är allmänna handlingar. Härigenom kommer en begäran att få ta del av banden att avvisas just på denna grund. Detta innebär att sekretessbestämmelsen i tsunamilagen inte kommer att behöva tillämpas. En logisk kullerbytta alltså.

Men det finns ytterligare en notering från Lagrådet som är klart intressant. Lagrådet skriver:

Den föreslagna sekretessbestämmelsen avser uppgifter i de säkerhetskopior som har bevarats ”med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004.” Härmed avses den s.k. tsunamikatastrofen vid jultid detta år. Bestämmelsens lydelse ger intrycket att denna var den enda naturkatastrof som inträffade år 2004 i Asien. Det undandrar sig Lagrådets bedömning om detta är riktigt eller inte.
Detta är ett så kallat obiter dictum. Uttrycket obiter dictum kommer från latinet och betyder "vid sidan av". Ett obiter dictum är ett uttalande i en dom som inte är strikt nödvändig.

När lagrådet gör denna kommentar kan det inte ses annat än som en liten pekpinne om slarvigt språkbruk.

Dagen om Lagrådet och tsunamibanden
DN, Lagrådet sågar tsunamisekretess
SvD, Lagrådet underkänner tsunamiremiss
Helsingborgs Dagblad, Lagrådet underkänner tsunamisekretess (Premiärtwingling)

Lagrådets yttrande

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Imponerande, inte många som uppfattade Lagrådets språktekniska snärt - och än färre som vet att kalla det "obiter dictum".

För övrigt så sammanfattade ditt första stycke frågan bättre än hela artiklar i vissa andra tidningar. Keep it up!

Per Westberg sa...

Tack