2007-10-22

Norrbottniskt bergsmannaspråk

Norrländska Socialdemokraten berättar att en nytt hålrum i helgen öppnat sig i markytan i Malmberget. Enkelt uttryck har en del av gruvan kollapsat och orsakat ett hål i marken.

Språket i artikeln är underbart och det är inte helt lätt att hänga med om man inte är sysselsatt i gruvnäringen. Några exempel:
- dammoln från området kring Baronlaven
- - Det är malmkroppen Hens i västra fältet som kalvat igenom...
-...kunde bergmekaniker konstatera att det skett en uppblockning av Hens-malmens hängvägg..

Inga kommentarer: